BVNL wil de erf- en schenkbelasting afschaffen

De erf- en schenkbelasting moet wel eens de meest schrijnende belasting zijn van het Nederlandse belastingstelsel. Het medeleven van de Belastingdienst lijkt ver te zoeken als u na het overlijden van uw dierbare een brief op de mat krijgt om binnen 8 maanden van het overlijden de aangifte erfbelasting te doen. Niet alleen is dit gevoelsmatig onrechtvaardig, er valt ook rationeel te pleiten voor de onrechtvaardigheid van de erfbelasting.

De erflater heeft hoogstwaarschijnlijk zijn of haar hele leven inkomstenbelasting over het geld van de erfenis betaald. Hoe groter de erfenis is, hoe groter de kans dat er sprake was van een hoger inkomen en hoe groter de kans dat het bedrag al eerder tegen het progressieve tarief van 49,5% is belast (voorheen zelfs 52%). Dat klinkt niet echt als een beloning voor het levenslange harde werk van iemand. Als alternatief hierop zou u kunnen schenken bij leven maar nee, ook dit wordt belast. Zelfs nu het op de bank laten staan van vermogen ook alleen maar geld kost. Met het forfaitaire rendement op uw spaargeld en de negatieve rente gaat u dus hoe dan ook nógmaals belasting betalen over uw vermogen. Vaak zijn het de mensen die misschien wel vanuit niets iets opgebouwd hebben door hard te werken en hun kinderen een betere start gunnen. Met de erf- en schenkbelasting maakt het dit veel lastiger en juist iemand die participeert aan de maatschappij en hard werkt, zou niet dubbel gestraft moeten worden.

Buitensporige tarieven

Buiten het feit dat deze belastingen dus al een droevige grondslag kennen, zijn de tarieven ook buitensporig. Al wat een kleindochter of -zoon erf of verkrijgt boven de 128.751 euro wordt belast tegen een tarief van wel 36%. Dat als dit een juridische gezien familie is, want er zijn veel situaties denkbaar waar iemand aan kan voelen als familie maar dit niet is en in deze situatie is het tarief zelfs 40%. Dan zal een voorstander wel zeggen dat er een eigenwoningvrijstelling is van de schenkbelasting in het geval dat er aan een kind tussen de 18 en 40 wordt geschonken en dit wordt gebruikt voor een eigenwoning. Echter, deze eigenwoningvrijstelling is tot 105.302 euro. Met de huizenprijzen die we nu kennen is dit een fractie en verwaarloosbaar. Ook worden partners voor de schenkbelasting als één persoon gezien en geldt deze vrijstelling dus niet per individu in het geval van partnerschap. Bij de erfbelasting hebben kinderen niet eens een dergelijke vrijstelling maar staat deze op een luttele 21.282 euro. Over elke cent erboven wordt gewoon erfbelasting betaald.

Tekst gaat verder onder de foto
Afschaffen erf- en schenkbelasting

Concluderend zijn zowel de erfbelasting als de schenkbelasting onrechtvaardige exorbitante belastingen die er niet zouden moeten zijn. Mensen die hard werken en iets willen nalaten of schenken, zouden hier niet nog dubbel belasting over moeten betalen. Het zou aangemoedigd moeten meer te werken en geld over te houden en niet onaantrekkelijk gemaakt moeten worden. Deze belastingen stimuleren enkel om op een gegeven moment maar minder te gaan werken omdat het meer werken en geld overhouden toch niet rendabel is. Wat betreft BVNL kunnen deze belastingen zo snel mogelijk afgeschaft worden.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.