Recordaantal asielzoekers naar Nederland

Vorig jaar is er een recordaantal asielzoekers naar Nederland gekomen. Dat blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2021 dienden bijna 25.000 mensen een eerste asielaanvraag in. BVNL maakt zich hier zorgen over. De enorme migrantenstroom zet ons sociale stelsel al jaren hevig onder druk. Als dit zo doorgaat, duurt het niet lang meer voor Nederland daaronder bezwijkt.

BVNL hekelt megalomaan klimaatpakket Fit for 55

Het Fit for 55 klimaatpakket, dat moet zorgen voor een klimaatneutraal Europa, is een onverantwoord en schandalig duur gedrocht. BVNL dient vandaag twee moties in voor het beschermen van burgers en ondernemers tegen de kostbare gevolgen van deze klimaathoax.

VVD wil gemeentebelastingen verhogen om miljarden te verhalen op de burger

De belastingdruk in Nederland is een van de hoogste van Europa. Nederlanders betalen zich blauw aan belastingen en zien daar vervolgens weinig voor terug. Gemeenten en provincies kampen met gigantische schulden en de tekorten worden steeds nijpender. Maar daar weet de VVD wel wat op: u gaat gewoon nog meer betalen!

Nederland trekt te grote broek aan in Oekraïneconflict

De dreiging van een militair conflict in de Oekraïne wordt steeds groter. Volgens minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken moet er een ‘heel fors pakket’ aan sancties klaarliggen voor als Rusland tot agressie overgaat. BVNL vindt dat het kabinet haar neus in zaken steekt waar die niet hoort.

QR-codes toch beperkt geldig, papieren bewijzen helemaal afgeschaft

Het zou niet gebeuren, maar zoals we inmiddels wel gewend zijn van het coronabeleid, bieden in het verleden gedane beloftes geen garantie voor de toekomst. Deze week werd aangekondigd dat   het coronatoegangsbewijs (CTB) zonder booster vanaf 1 februari nog maar beperkt geldig is. Neemt u geen zogenaamde ‘oppepprik’, dan bent u na verloop van tijd dus gewoon weer ‘ongevaccineerd’. En wordt u uitgesloten van het maatschappelijk leven.

BVNL wil Nederland onvoorwaardelijk open

Vanavond zullen premier Rutte en minister van VWS, Ernst Kuipers, versoepelingen van de coronamaatregelen aankondigen. Maar zijn dat eigenlijk wel versoepelingen? Hoe open gaat Nederland, als daar allerlei restricties en voorwaarden aan hangen? BVNL vindt dit een wassen neus. En weinig anders dan manipulatie bovendien.

De Nederlandse stikstofcrisis – een klucht van eigen makelij

In het regeerakkoord van Rutte IV wordt 25 miljard euro uitgetrokken voor een stikstoffonds. Er is zelfs een speciale VVD-minister voor Stikstof en Natuur aangesteld. Dan moet de nood wel hoog zijn. Het kabinet spreekt tenslotte van een heuse ‘stikstofcrisis’. BVNL prikt de paniekbubbel door. Het stikstofprobleem is een hoax van eigen bodem. En een financiële aderlating voor de maatschappij.

Minister Kuipers baseert zich op verkeerde conclusies van de Gezondheidsraad om kindervaccinatie te verdedigen

In het coronadebat van donderdag 20 januari stelde Wybren van Haga vragen over het nut en de afweging van het vaccineren van jonge kinderen tegen het coronavirus. Hierop beweerde minister Kuipers dat de verwachting van de Gezondheidsraad is dat nog zo’n 100 kinderen na een infectie de ernstige ontstekingsreactie MIS-C zullen ontwikkelen. Dat is schromelijk overdreven. Het werkelijke aantal ligt de helft lager, aldus Fritsander Lahr, ingenieur en statisticus.

Van Haga: “Regeringsverklaring van Rutte IV is staatsgreep nieuwe stijl!”

Woensdag 18 en donderdag 19 januari debatteerde de Tweede Kamer over de regeringsverklaring van het nieuwe kabinet. Hoewel BVNL zich constructief opstelt en Rutte IV niet bij voorbaat al wil afschrijven, maken wij ons ernstige zorgen over de voorgenomen koers van de coalitie. Wybren van Haga uitte dan ook felle kritiek.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.