Voorrang voor statushouders is discriminatoir. BVNL raadsleden vragen spoeddebat aan

BVNL wil van woonminister Hugo de Jonge (CDA) weten of hij de in het Limburgse Horst aan de Maas afgegeven voorrang voor statushouders op een woning niet discriminatoir vindt. “Autochtone Limburgers, die veelal op een lange wachtlijst staan, kunnen de komende drie maanden fluiten naar een sociale huurwoning, omdat de gemeente heeft besloten om de asieldroom van het kabinet Rutte/Kaag te faciliteren”, aldus Wybren van Haga, die de afgekondigde maatregel volstrekt onaanvaardbaar vindt.

“De Jonge heeft gezegd dat immigratie de aanjager is van de woningnood. Dan moeten er dus immigratiebeperkende maatregelen genomen worden.”

De BVNL-raadsleden Imke Emons (ook lijsttrekker voor de Provinciale Staten) en Rob Driessen hebben een spoeddebat aangevraagd in de gemeenteraad van Horst aan de Maas. “Eric en Annemarie hebben ten faveure van Omar en Samira het nakijken. Dat is je reinste discriminatie”, vinden Emons en Driessen, die de voorrangsverklaring voor statushouders per direct geschrapt willen zien. 

Vragen van BVNL aan de minister van wonen, inzake voorrang op woningen voor asielzoekers: 

1) Bent u bekend met het bericht dat statushouders de komende drie maanden in Horst aan de Maas voorrang krijgen?

2) Deelt u de mening dat het feit dat Eric en Annemarie ten faveure van Bilal en Fatima het nakijken hebben discriminatie is? Zo ja, wat is uw inzet om af te zien van deze voorrang voor statushouders? 

3) Klopt het dat u in interviews heeft gesteld dat immigratie de grote aanjager van de huidige woningnood te zien? Zo ja, wanneer gaat u immigratiebeperkende maatregelen treffen? Graag een gedetailleerd antwoord.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.