Vicieuze asielcirkel moet doorbroken worden. Dam de immigratie in

Olaf Ephraim: “Straffeloosheid van NGO’s die mensensmokkel faciliteren moet per direct stoppen.”

Als de lente aanbreekt, loopt gewoontegetrouw het aantal asielzoekers dat hun heil komt zoeken in ons land weer op. BVNL wil voorkomen dat Nederland zich straks weer geconfronteerd ziet met wantoestanden en mensonwaardige situaties, zoals vorig jaar. Het kabinet moet snel werk maken van immigratiebeperking.

Record na record
Nederland breekt record na record: in 2022 kwamen er 402.000 mensen naar Nederland. De asielzoekerscentra lopen over, dus als er niet ingegrepen wordt slapen er straks weer mensen buiten en moet het Rode Kruis opnieuw worden ingeroepen om hulp en zorg te bieden als gevolg van erbarmelijke omstandigheden. Desondanks blijft het kabinet inzetten op drang en dwang om asielzoekers op te vangen middels de omstreden spreidingswet. Dat daar geen draagvlak voor is, doet er niet toe. Olaf Ephraim: “Een lange termijnvisie blijft uit bij dit kabinet, die immigratie zich laat overkomen zonder beperkende maatregelen te treffen. Het is dweilen met de kraan open.”

BVNL wil werk maken van sterke Europese buitengrenzen en ervoor zorgen dat asielzoekers niet langer eenvoudig naar Nederland kunnen reizen. De NGO’s die immigranten oppikken op de Middellandse Zee houden mensensmokkel in stand en faciliteren een vicieuze cirkel van gevaarlijke overtochten, met verdrinkingen als gevolg. En eenmaal in Europa, keren de immigranten niet meer terug. De straffeloosheid van deze organisaties en de pushfactoren die mensen naar ons land halen, moeten direct aan banden worden gelegd.

Ontwrichtende gevolgen
De aanhoudende instroom van mensen uit het buitenland, die hier niet horen omdat zij niet echt op de vlucht zijn voor oorlog, geweld en gevaar, kan niet langer doorgaan. Deze bevolkingsgroei heeft een ontwrichtende werking op ons land en inmiddels lijdt iedereen onder de gevolgen: dure, steeds minder toegankelijke publieke voorzieningen, afkalvende sociale cohesie, toenemende polarisatie en onveiligheid en een aanslag op het milieu. In plaats van in het belang van al die mensen die hier niet zouden moeten zijn, wordt het tijd dat het kabinet weer gaat denken in het belang van Nederland.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.