Uitgaven voor asielopvang al 23 jaar te laag ingeschat. BVNL wil spoeddebat

BVNL heeft een spoeddebat aangevraagd over het nieuws dat de staatssecretarissen van Justitie en Veiligheid de afgelopen 23 jaar de uitgaven voor asielopvang structureel te laag ingeschat hebben. Dit blijkt uit onderzoek van de Rekenkamer. Daardoor gaf de overheid veel meer uit dan begroot.

Vorig jaar was een extreme uitschieter. Er was 500 miljoen euro begroot, maar de opvang kostte uiteindelijk 1,5 miljard. Maar ook in bijna alle andere jaren vielen de kosten hoger uit dan op Prinsjesdag was begroot.

“Dit is Russisch roulette spelen met belastinggeld en als je 23 jaar werkt met te lage prognoses, lijkt het wel of je de kiezer een ander beeld hebt willen voorschotelen van de kosten voor de asielopvang, dan de daadwerkelijk gemaakte kosten. En die lopen dus gierend uit de klauw”, aldus Wybren van Haga, die een debat wil met verantwoordelijk staatssecretaris Van der Burg (VVD). 

Immigratiebeperkende maatregelen 
BVNL pleit voortdurend voor immigratiebeperkende maatregelen, zoals het opzeggen van het VN-Vluchtelingenverdrag, het invoeren van grenscontroles en het direct uitzetten van zogeheten veiligelanders.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.