Recordaantal asielzoekers naar Nederland

Vorig jaar is er een recordaantal asielzoekers naar Nederland gekomen. Dat blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2021 dienden bijna 25.000 mensen een eerste asielaanvraag in. BVNL maakt zich hier zorgen over. De enorme migrantenstroom zet ons sociale stelsel al jaren hevig onder druk. Als dit zo doorgaat, duurt het niet lang meer voor Nederland daaronder bezwijkt.

Weet u nog? ’15 Miljoen mensen, op dat hele kleine stukje aarde’. Inmiddels zijn dat er al 17.5 miljoen, maar Nederland is nog steeds dat hele kleine landje. Een groot deel van de bevolkingsgroei van de afgelopen jaren is veroorzaakt door immigratie. De afgelopen tien jaar hebben ongeveer 2 miljoen mensen zich vanuit het buitenland in Nederland gevestigd. Zet deze trend door, dan bestaat over dertig jaar ongeveer 40 procent van de bevolking in Nederland uit personen uit andere landen.

Voor iedereen moet gezorgd worden

Immigratie kost de Nederlandse samenleving veel geld. Een alsmaar groeiende bevolking betekent ook een groeiende druk op verschillende sectoren, zoals de woningmarkt, de zorg en het onderwijs. Voor iedereen in Nederland moet tenslotte gezorgd worden. Iedereen moet ergens wonen, naar de dokter en naar school kunnen en in zijn/haar levensonderhoud kunnen voorzien. Dit kost geld, ruimte, menskracht, materieel. Dat hebben we in Nederland maar beperkt en we zien ons gesteld voor het feit dat een steeds kleiner deel van de bevolking steeds meer moet gaan betalen voor ons sociale stelsel, dat inmiddels uit z’n voegen barst. Daardoor komen veel Nederlanders in de knel. Jongeren kunnen geen (betaalbare) woningen meer vinden, mensen wachten jaren op een huurhuis omdat vluchtelingen voorrang krijgen, de wachtlijsten en premies in de zorg lopen op, schoolklassen worden te groot en het niveau van het onderwijs daalt. Daarnaast zorgt een deel van de immigranten in toenemende mate voor overlast, onveiligheid en (georganiseerde) criminaliteit. Ons toch al overbelaste politie-apparaat heeft daardoor geen tijd, geld en mankracht meer voor andere handhavings,- en veiligheidszaken. Bovendien is het voor veel immigranten lastig om werk te vinden. De helft van de vluchtelingen heeft pas na tien jaar verblijf in Nederland werk gevonden. Hierdoor maken zij vaak en lang aanspraak op uitkeringen, toeslagen en andere sociale tegemoetkomingen. Dat moet allemaal betaald worden en gaat ten koste van de behoeften van de rest van de bevolking. En natuurlijk moeten we elkaar helpen. Maar Nederland hoeft ook niet de barmhartige samaritaan uit te (blijven) hangen.

Wie het minst bijdraagt, profiteert het meest

De belastingdruk in Nederland is een van de hoogste in Europa. Als we doorgaan met het binnenlaten van immigranten zoals dat de afgelopen jaren is gebeurd, is ons sociale stelsel straks niet meer te betalen en profiteren de mensen die het minste bijdragen, het meest van de voorzieningen ervan. Dit is niet langer te rechtvaardigen. Voor vele Nederlanders is het nu al moeilijk om de oplopende kosten te dragen. Bovendien krijgen zij steeds vaker niet of heel moeilijk de steun en voorzieningen waar zij recht op hebben. BVNL pleit daarom voor een migratiestop. Het is zaak ons sociale voorzieningenstelsel te herijken en ervoor te zorgen dat iedereen in Nederland weer op een toegankelijke, betaalbare manier gefaciliteerd kan worden, en tegelijkertijd grotendeels zelfredzaam is. Dat is echter onmogelijk als er mensen blijven binnenkomen die een grote mate van (financiële) ondersteuning nodig hebben en jarenlang weinig tot niks bijdragen aan de Nederlandse economie. Het aan banden leggen van de immigratie is volgens BVNL noodzakelijk om het sociale voorzieningen stelsel weer gezond en voor iedereen beschikbaar te maken. Nederland is geen bodemloze put waar iedereen maar uit kan blijven drinken. Want als we zo doorgaan komen we straks allemaal om van de dorst.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.