Onveiligheid door asielzoekers moet stoppen, BVNL roept staatssecretaris op tot actie

Opnieuw ondervinden inwoners uit Maarheeze overlast van asielzoekers. Vorig jaar lieten meerdere inwoners al weten dat ze zich erg onveilig voelen, en dat het dorp hierdoor kapot gemaakt wordt. Deze week was het raak: de eigenaren van de Jumbo in Maarheeze besloten te stoppen vanwege de aanhoudende overlast van asielzoekers in hun winkel. Nu er weer signalen zijn van onveiligheid, stelt BVNL opnieuw Kamervragen.

“De inwoners moeten zich veilig voelen. De Jumbo is niet de laatste winkel die anders gaat sluiten”, waarschuwt Wybren van Haga.

Klaar met herrieschoppers
Ook de NS is klaar met de overlast die asielzoekers veroorzaken. Machinisten van de NS gaven aan dat zij wensen het station in Maarheeze over te slaan, wat voor inwoners enorme gevolgen zal hebben. Nu kondigt de NS aan het aantal beveiligers op het station van Maarheeze uit te breiden. Daarnaast gaan er nu politieagenten mee in de trein. BVNL vindt dit onvoldoende en roept de staatssecretaris op om ook de daders te straffen. “We kunnen deze herrieschoppers hier niet mee laten wegkomen. Geef ze een passende straf, en stuur ze daarna als de wiedeweerga terug naar het land van herkomst”, zegt Van Haga.

Vragen van BVNL aan de staatssecretarissen van Justitie en Veiligheid en van Asiel over de overlast van asielzoekers in Maarheeze:

1. Bent u bekend met de berichtgeving over de gevolgen van de overlast van asielzoekers in Maarheeze, zoals de sluiting van de Jumbo en de wens van machinisten om het station in Maarheeze over te slaan?

2. Wat is uw reactie op deze gevolgen door overlast van asielzoekers in Maarheeze?

3. Waarom is er vorig jaar niet ingegrepen toen inwoners en winkeliers in Maarheeze aangaven zich nog steeds onveilig te voelen in hun eigen dorp? (3) 

4. Bent u bekend met de maatregelen die de NS heeft genomen als reactie op de wens van de machinisten? (4)

5. Wat gaat u eraan doen om ervoor te zorgen dat inwoners van Maarheeze zich weer veilig voelen in hun dorp en dat het niet verandert in een spookdorp? Graag een gedetailleerd antwoord. 

6. Worden de overlastplegers gestraft, en daarna als de wiedeweerga teruggestuurd naar het land van herkomst? Indien dit niet het geval is, waarom blijven ze ongestraft?

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.