Immigratie-uitspraken minister De Jonge lijnrecht tegenover kabinetsbeleid. BVNL stelt Kamervragen

BVNL heeft met grote verbazing kennisgenomen van het interview dat minister De Jonge (Volkshuisvesting) heeft gegeven aan het Nederlands Dagblad. De minister vindt dat er in Nederland minder migranten moeten worden opgenomen: ‘Het migratiesaldo is te hoog’.

“Een minister die tegen het kabinetsbeleid van méér en méér bevolkingsgroei ingaat en spreekt over ‘heel veel minder’ immigranten, heeft wat uit te leggen”, aldus Van Haga, die wijst op het feit dat er onder de diverse kabinetten Rutte één miljoen nieuwkomers bij zijn gekomen. “Ook dit kabinet breekt het ene na het andere migratierecord. In 2022 alleen al, kwamen er bijna 200.000 nieuwkomers Nederland binnen. De stoere praat van de minister om vlak voor de Provinciale Statenverkiezingen bij de weghollende CDA-kiezer een wit voetje te halen geeft dan ook geen enkele pas. Bovendien spreekt het kabinet zo niet met één mond. Het is VVD-staatssecretaris Van der Burg (Asiel) die elk voorstel voor immigratiebeperkende maatregelen torpedeert. Hij is van de lijn ‘hoe meer asielzoekers, hoe beter’ en is tegen onder meer een asielstop, grenscontroles en het opzeggen van het VN-Vluchtelingenverdrag.”

Uit Kamervragen van BVNL zal blijken of de minister de daad bij het woord zal voegen of dat er richting Provinciale Statenverkiezingen sprake was van een zogeheten proefballon.

1) Bent u bekend met het bericht uit het Nederlands Dagblad, waaruit blijkt dat u de bevolkingsgroei wil indammen?

2) Deelt u de mening dat het kabinet spreekt met één mond? Zo ja, waarom gaat u dan met uw uitspraken in tegen het kabinet dat juist inzet op meer bevolkingsgroei? 

3) Hoe verhouden uw uitspraken zich met de realiteit dat er onder de diverse kabinetten Rutte ruim één miljoen nieuwkomers zijn bijgekomen? Graag een gedetailleerd antwoord. 

4) Hoe verhouden uw uitspraken zich tot het feit dat onder dit kabinet het ene na het andere immigratierecord wordt verbroken, met alleen al over 2022 bijna 200.000 nieuwkomers? Graag een gedetailleerd antwoord, 

5) Hoe verhouden uw uitspraken zich tot een staatssecretaris die als lijn heeft ‘hoe meer asielzoekers, hoe beter’? Graag een gedetailleerd antwoord. 

6) Hoe verhouden uw uitspraken zich tot het kabinetsbeleid, dat elk voorstel tot immigratiebeperkende maatregelen torpedeert; geen asielstop, geen grenscontroles, het niet actief uitzetten van asielzoekers die criminele delicten plegen, het niet uitzetten van veilige- en derdelanders en het niet opzuigen van het VN-Vluchtelingenverdrag dat een aanzuigende werking heeft op asielzoekers? Graag een gedetailleerd antwoord. 

7) Hoe gaat u de daad bij het woord voegen en de bevolkingsgroei adequaat indammen? Graag een gedetailleerd antwoord.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.