Kabinet moet noodtoestand uitroepen om aanhoudende stroom asielzoekers tegen te houden

In een opinie-artikel en middels Kamervragen roept BVNL de regering op om de noodtoestand uit te roepen inzake de aanhoudende asielcrisis, die volgens verwachting nog verder zal toenemen. Hiermee volgt BVNL premier Giorgia Meloni, die in Italië de noodtoestand heeft uitgeroepen vanwege de explosieve stijging van illegale immigranten. Italië zag alleen al in de eerste vier maanden van 2023 zo’n 31.000 illegale immigranten de kust bereiken. Ten opzichte van een jaar eerder komt dit neer op vier maal zo veel asielzoekers.

Van Haga: “Gezien de huidige ontwikkelingen zou zo’n noodtoestand ook voor Nederland geen overbodige luxe zijn. De komende jaren reizen er vele duizenden asielzoekers meer naar Nederland dan eerst werd gedacht. Het aantal asielzoekers dat wordt verwacht in 2023 ligt volgens het hoogste scenario iets boven de 76.000 personen.”

Geen ‘groot, stoer pakket’
“Volgens een wat lagere schatting komt de instroom dit jaar uit op rond de 67.000 personen. Zelfs dat is veel meer dan de laatste prognose van het kabinet. Dat ging eind vorig jaar uit van 50.650 asielzoekers, exclusief Oekraïners”, aldus Van Haga, die wijst op een inventarisatie van de NOS waaruit blijkt dat er deze zomer alweer een crisissituatie bij aanmeldcentrum Ter Apel zal ontstaan. Premier Rutte waarschuwde naar aanleiding van de nieuwe hoge instroomcijfers dat het ‘niet uit te sluiten’ is dat het in Ter Apel weer dusdanig volloopt dat mensen in het gras moeten slapen. Het asielprobleem is volgens Rutte sinds afgelopen zomer alleen maar groter geworden. De minister-president wijst onder meer op de situatie in Tunesië, vanaf waar migranten massaal de oversteek naar Italië wagen. Het kabinet kauwt al maanden op een oplossing, maar daar is nog geen zicht op. Volgens Rutte heeft het ‘geen zin om een groot, stoer pakket aan te kondigen’.

“Hierbij gaat de premier volledig voorbij aan al zijn gedane beloften die erop waren gericht om de immigratiecijfers fors terug te dringen. Waar blijft het voorstel om het Vluchtelingenverdrag uit 1951 op te zeggen? Waarom geen deal met Rwanda zodat asielzoekers daar hun asielprocedure moeten afwachten?” vraagt Van Haga die een vijf-puntenplan wil inzetten om de asielcrisis het hoofd te bieden. “Het is de hoogste tijd om de noodtoestand inzake de asielcrisis uit te roepen. Als er nu geen maatregelen worden genomen via een noodwet, dan gaat Nederland ten onder aan de overbevolking.”

Het vijf-punten plan van BVNL:

1. Een onmiddellijke asielstop m.u.v directe oorlogsvluchtelingen;
2. Intensiveren van grenstoezicht;
3. Mini-Schengenzone van omliggende landen om gezamenlijk de grenzen te bewaken;
4. Directe uitzetting veiligelanders. Zij hebben hier niks te zoeken en zijn bovendien vaker betrokken bij incidenten op COA-locaties;
5. Illegaliteit strafbaar stellen, illegalen actief uitzetten.

Vragen van BVNL aan de Staatssecretaris van Asiel inzake de aanhoudende asielcrisis:

1) Bent u bekend met de berichtgeving dat de komende jaren er vele duizenden asielzoekers meer naar Nederland reizen dan eerst gedacht en dat het aantal asielzoekers dat wordt verwacht in 2023 volgens het hoogste scenario iets boven de 76.000 personen ligt?

2) Bent u bekend met de inventarisatie van de NOS waaruit blijkt dat er deze zomer alweer een crisissituatie bij aanmeldcentrum Ter Apel zal ontstaan? 

3) Bent u bekend met de berichtgeving rondom premier Rutte waarbij hij naar aanleiding van de nieuwe hoge instroomcijfers waarschuwde dat het ’niet uit te sluiten’ is dat het aanmeldcentrum in Ter Apel weer dusdanig volloopt dat mensen in het gras moeten slapen en waarin hij stelt dat het asielprobleem sinds afgelopen zomer alleen maar groter is geworden? 

4) Bent u bekend met het feit dat premier Giorgia Meloni in Italië de noodtoestand heeft uitgeroepen vanwege de explosieve stijging van illegale immigranten? 

5) Deelt u de mening dat het uitroeien van een noodtoestand inzake de asielcrisis gezien de huidige ontwikkelingen voor Nederland ook geen overbodige luxe zijn? Zo ja, wilt u deze noodtoestand per direct uitroepen? 

6) Wilt u het opzeggen van het Vluchtelingenverdrag uit 1951 betrekken bij het uitroepen van de noodtoestand? Zo nee, waarom niet? 

7) Wilt u een deal met Rwanda om asielzoekers daar hun asielprocedure te laten afwachten betrekken bij het uitroepen van de noodtoestand? Zo neen, waarom niet? 

8) Heeft u de bereidheid om onderstaand vijf-puntenplan bij de uit te roepen noodtoestand? Zo ja, hoe gaat u dat doen? Zo neen, waarom niet? 

9) Deelt u de mening dat als er nu via een noodwet geen immigratiebeperkende maatregelen worden genomen, Nederland ten onder gaat aan de overbevolking? Zo ja, gaat u zo’n noodwet snel invoeren? Graag een gedetailleerd antwoord.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.