Ontwrichtende arbeidsmigratie moet worden gestopt. Nederland moet zelf zijn werk doen

Onlangs presenteerde een EU een weerzinwekkend plan om het tekort aan personeel op te lossen met nieuwe stromen arbeidsmigranten uit Noord-Afrika. BVNL is hier pertinent op tegen krijgt steun uit vele hoeken. Nog meer migranten kan overvol Nederland niet aan. Bovendien hebben wij zelf genoeg mensen om de tekorten op te lossen.

Onbenut arbeidspotentieel
Arbeidsmigranten zijn ‘nodig’, is wat ons wordt voorgespiegeld. We hebben zo’n groot tekort aan personeel dat er niets anders op zit dan maar mensen van buiten Europa te halen, om de gaten dicht te lopen. Maar die gaten kunnen we prima opvullen met onze eigen mensen. Cijfers van het CBS laten zien dat het onbenutte arbeidspotentieel in Nederland gigantisch is. Er zitten duizenden mensen werkloos thuis, die prima zouden kunnen werken. Maar een groter probleem dan het personeelstekort is dat werken in Nederland niet loont. Sterker nog, wie (meer) gaat werken gaat er vaak zelfs op achteruit. Dus blijven mensen thuis. Maar nog meer mensen naar ons toch al overvolle land halen is niet de oplossing. Zij gaan namelijk óók niet werken.

Wantoestanden
De werkloosheid onder mensen met een niet-westerse migratieachtergrond is hoog. Onder de 55-plussers in deze categorie kan de werkloosheid, afhankelijk van herkomst, oplopen tot wel 70 procent. Dat is buiten alle proporties. Deze mensen maken wel gebruik van onze sociale voorzieningen, maar dragen niets bij aan de economie. De taal- en cultuurbarrières bij migranten zorgen voor vele problemen in de samenleving. En ook op de werkvloer, bij de migranten die wél een baan hebben. Zoals Inspecteur-Generaal De Boer van de Arbeidsinspectie onlangs ook al illustreerde: bouwplaatsen met Babylonische spraakverwarring en daardoor risico op ongelukken, mensen die wonen op de werklocatie, uitzendkrachten die veertig uur werken, maar er twintig betaald krijgen. Het zijn wantoestanden. De bevolking moet niet meer groeien, Nederland moet zelf het werk doen. En dat kan, we hebben mensen zat.

Kapitaalverkwanseling
Nederland is het parttime paradijs. Als alle mensen die nu parttime werken er een dag bij pakken, wordt een enorm aantal vacatures ingevuld. Vrouwen moeten meer gaan werken en 55-plussers die nu nergens meer worden aangenomen, terwijl zij graag de handen uit de mouwen willen steken, moeten weer worden ingezet. Deze mensen zijn gemotiveerde en loyale werknemers, maar worden stelselmatig uitgesloten. Dat is niet alleen onterecht, het is ook nog eens kapitaalverkwanseling. Bovendien moet het verschil tussen werken en niet werken veel groter worden gemaakt. Wie niet werkt kan nu met een uitkering en allerhande toeslagen en subsidies vaak een beter ‘salaris’ bij elkaar sprokkelen dan door te werken. Dat is absurd. BVNL wil daarom het minimumloon verhogen tot 14 euro per uur en tegelijkertijd de inhuur van mensen voor het MKB betaalbaar houden. Zo wordt werken voor iedereen weer lonend.

Intolerantie en onveiligheid
De grenzen openzetten voor nog meer migranten zal onze samenleving ernstig ontwrichten. We hebben de woningen niet om al deze mensen te huisvesten, de eigen bevolking kan tenslotte al nergens meer wonen. De sociale cohesie zal nog verder achteruit gaan. In grote steden zoals Amsterdam en Rotterdam heeft nu al 55 procent van de bevolking een migratieachtergrond. Onze Nederlandse normen en waarden gaan eraan als we nog meer mensen met volstrekt andere culturen importeren. Daarmee gooien we niet alleen onze eigen cultuur te grabbel, maar werken we ook intolerantie en onveiligheid in de hand. De kwaliteit van ons onderwijs heeft steeds sterker te lijden onder de taalachterstand van de kinderen van migranten en de zorg kan de druk van al deze mensen, die vaak gezondheidsproblemen hebben, niet meer aan. Nederland bezwijkt onder het gewicht van de overbevolking. De realiteit is simpelweg dat al die extra zielen geenszins hebben gezorgd voor meer vreugd.

Het is van de zotte om al het échte arbeidspotentieel dat Nederland heeft niet te benutten en in plaats daarvan ‘arbeidsmigranten’ aan te trekken, die niet gaan werken. Het is water naar de zee dragen. En Nederland staat op het punt van overstromen. Dat is niet in het belang van Nederland. Onszelf aan het werk zetten, is dat wel.

BVNL startte onlangs een petitie tegen het EU-migratieplan. Hebt u al getekend?

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.