Geen leefgeld voor arbeidsmigranten die geen vluchteling zijn

Wybren van Haga: “Dit beleid legt bom onder draagvlak hulp aan échte vluchtelingen.”

BVNL vindt het onbegrijpelijk dat de Rijksoverheid het mogelijk maakt dat arbeidsmigranten uit de Oekraïne, die geen vluchteling zijn en hier voor de oorlog al waren, ook om leefgeld kunnen vragen.

Kans voor uitbuiters
“Dit ridicule beleid, waar uitbuiters beslag leggen op vluchtelingenfaciliteiten, legt een bom onder het draagvlak voor hulp aan échte vluchtelingen,” waarschuwt Van Haga, die wijst op de honderdvijftig Oekraïense arbeidsmigranten die leefgeld willen, terwijl ze volgens de gemeente Den Haag geen recht hebben op deze 260 euro per maand. In de paspoorten van de migranten en op basis van eerdere inschrijvingen ziet Den Haag dat deze groep dus al vóór de Russische inval in Nederland was. De gemeente kan hen echter niet weigeren.

“De groep Oekraïners die onterecht gebruik maken van de geboden hulp moet aan banden worden gelegd,” vindt Van Haga. BVNL roept de ministers Yesilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid), Van Gennip (Sociale Zaken) en staatssecretaris Van der Burg (Asiel en Migratie) middels Kamervragen op om snel tot strakkere regels te komen.

Daarnaast maakt de gemeente zich zorgen om uitbuiting van Oekraïners en vraagt met klem om de Arbeidsinspectie de woon- en werkomstandigheden te laten controleren. “Uitbuiting van mensen wil BVNL keihard aangepakt zien”, aldus Van Haga.

Vragen van het lid Van Haga aan de ministers Yesilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid) en Van Gennip (Sociale Zaken) en staatssecretaris Van der Burg (o.a. Asiel en Migratie), inzake oneigenlijk gebruik leefgeld:

1) Bent u bekend met het bericht ‘Arbeidsmigranten willen ook leefgeld‘?

2) Wat vindt u van het feit dat de gemeente Den Haag heeft vastgesteld dat er zeker 150 Oekraïners, die niet op de vlucht zijn en hier vóór de Russische aanval al waren als arbeidsmigrant, ten onrechte om leefgeld (260 euro per maand en een faciliteit voor vluchtelingen) komen vragen?

3) Deelt u de mening dat het oneigenlijke gebruik van vluchtelingenfaciliteiten een bom legt onder de hulp aan échte vluchtelingen? Zo ja, hoe gaat u het oneigenlijke gebruik zo snel als mogelijk tegen? Graag een gedetailleerd antwoord.

4) Bent u bekend met het feit dat er heel wat Oekraïners worden uitgebuit? Zo ja, hoe gaat u dat in samenwerking met de Arbeidsinspectie beter en adequater bestrijden? Graag een gedetailleerd antwoord.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.