Geen huis voor onze kinderen, maar asielzoekers kunnen overal terecht

Het kabinet wil werk maken van het afdwingen van huisvesting voor vluchtelingen en asielzoekers. Daarvoor is wetgeving in de maak. Blijkbaar mag je als Nederlander wel op straat slapen, maar wordt voor asielzoekers kosten noch moeite gespaard.

Volstouwen van Nederland
Door de grote stroom vluchtelingen uit Oekraïne die onze kant op komt, barsten onze toch al overvolle opvangcentra uit hun voegen. Jarenlang laks asielbeleid heeft ertoe geleid dat we de mensen die echt opvang nodig hebben nu nauwelijks meer onderdak kunnen bieden. Maar in plaats van gelukszoekers, uitgeprocedeerde asielzoekers en profiteurs rechtsomkeert te laten maken, gaat het kabinet liever door met het volstouwen van ons land. Om tegemoet te komen aan de toenemende vraag naar opvang, sorteert het kabinet nu voor op een wet die het verplicht maakt om vreemdelingen te huisvesten. Oorlogsvluchtelingen uit Oost-Europa, maar ook mensen uit bijvoorbeeld Syrië en Afghanistan. Die staan tenslotte ook in groten getale op de poort te kloppen. ‘Er kan nog meer bij’ is kennelijk het credo van het kabinet. Dat de Nederlanders zelf al jaren nergens meer kunnen wonen doet er kennelijk niet toe.

Tot je 30ste thuis wonen
Inmiddels heeft het kabinet besloten het noodrecht te activeren om de opvang van Oekraïeners te regelen. Dit betekent dat opvang niet langer op basis van vrijwilligheid is, maar dat burgemeesters meer gedwongen worden om vluchtelingen in hun gemeente op te nemen. Het noodrecht wordt vrijdag bekrachtigd door de koning. Voor andere asielzoekers moet wat het kabinet betreft misschien ook worden overgegaan tot verplichte opvang door gemeenten. Daar is weliswaar nieuwe wetgeving voor nodig, maar nood breekt wet. En inderdaad, de nood is hoog. De Nederlandse woningnood welteverstaan, want vele eigen burgers wachten al jaren op een huis. Studenten en starters blijven tegen wil en dank tot hun 30ste thuis wonen omdat ze nergens anders terecht kunnen en zien onderwijl de ene asielzoeker na de andere voorrang krijgen op een woning. Ondertussen wordt er door de absurde klimaatvoorschriften nauwelijks meer gebouwd en blijft de bevolking door immigratie gestaag doorgroeien. Maar als er geen plek is voor onze eigen mensen, waarom dan wel voor anderen?

Vol is vol
De nieuwe wet die er moet komen maakt het zelfs mogelijk om burgers te dwingen hun tweede huis af te staan aan asielzoekers. BVNL wil van het kabinet weten hoe het mogelijk is dat er nu aan zulke verregaande maatregelen wordt gedacht, terwijl voor Nederlanders die geen woning konden vinden nooit een dergelijke wet in het leven is geroepen. Leegstaande panden konden nooit worden omgebouwd tot woningen, de bouw van huizen is jarenlang gefrustreerd door het kabinet, maar nu er asielzoekers op straat dreigen komen te staan, is plotseling alles mogelijk? Hoe je ook denkt over het opvangen van mensen uit andere landen, vol is nou eenmaal vol. Meer kun je er niet van maken. En als de eigen bevolking met een gezin in een studio moet wonen, of collectief dakloos dreigt te raken, dan ga je geen vakantieparken volstoppen met vluchtelingen. Dan ga je woningen bouwen voor Nederlanders.

BVNL heeft mededogen met echte vluchtelingen uit Europa, die in hun eigen land niet veilig zijn. Zij moeten tijdelijk barmhartig worden opgevangen. Maar in een klein land als Nederland gaat ‘hoe meer zielen, hoe meer vreugd’ nou eenmaal niet op. De oorlog in Oekraïne moet – eindelijk – leiden tot slechts één conclusie: de mensen die hier niets te zoeken hebben moeten weg. Niet eens om plaats te maken voor Oekraïeners. Maar simpelweg omdat er in Nederland voor hen überhaupt nooit plaats is geweest.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.