BVNL wil referendum over bevolkingsgroei

In het eerste kwartaal van 2022 is de Nederlandse bevolking met 50.000 mensen gegroeid. Oorzaak voor die enorme groei is de ongebreidelde immigratie. Dit ontwricht de Nederlandse samenleving. BVNL wil daarom een referendum over de nimmer aflatende stroom immigranten die ons land overspoelt.

Ramp voor Nederland
“Hoewel dit effect heeft op wonen, werken, energie, voedsel en mobiliteit, ontbreekt bevolkingsgroei als politiek thema in het regeerakkoord. Sterker nog: Het akkoord zal bevolkingsgroei extra aanjagen, met VVD-staatssecretaris Van der Burg als de man die met dwang alles faciliteert. Een ramp voor Nederland”, aldus Van Haga, die op 19 mei aanstaande in een debat in de Tweede Kamer aan de noodrem wil trekken.

Woningnood en verdwijnen van sociale cohesie
BVNL stelt dat bevolkingsgroei in Nederland al lang geen natuurverschijnsel meer is. De bevolking groeit door immigratie en is daarmee een politieke kwestie. “Door niets te doen aan bevolkingsgroei is het kabinet verantwoordelijk voor de enorme gevolgen, zoals een toename van de gigantische woningnood, overbewoning en het verdwijnen van sociale cohesie in de steden, het om zeep helpen van de verzorgingsstaat en de toename van files. Bevolkingsgroei ontwricht Nederland.” BVNL verwijt het kabinet visieloosheid. Bij het kamerdebat op 19 mei zal Van Haga daarom pleiten voor een referendum bevolkingsgroei.

“De massa-immigratie leidt tot een onomkeerbare verandering van onze samenleving. Dat is typisch iets wat in een referendum aan de inwoners van Nederland zou moeten worden voorgelegd. Zij moeten bevolkingsgroei kunnen tegenhouden als zij de gevolgen niet willen en/of kunnen dragen.”

In 2018 nog vroeg een bezorgde Tweede Kamer om onderzoek naar bevolkingsgroei en de consequenties. Uit het geleverde onderzoek bleek dat het inwonertal ver boven de 20 miljoen zou kunnen uitkomen. Een verkenning van mogelijke sociale gevolgen is echter achterwege gebleven. Wel werd duidelijk dat immigratie bepalend zal zijn voor hoe Nederland er straks uit zal zien. Als de immigratie blijft zoals in de afgelopen jaren, dan wonen hier in 2070 mogelijk zelfs 22,5 miljoen mensen.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.