BVNL vraagt om tekst en uitleg over Wet verplaatsing bevolking

Om de opvang van Oekraïense vluchtelingen af te dwingen, is de oude Wet verplaatsing bevolking in werking getreden. Hiermee kunnen gebouwen en zelfs woonhuizen door de overheid gevorderd worden om vluchtelingen in te huisvesten. BVNL wil weten wat het kabinet precies van plan is.

Noodsituatie bestaat niet
De Wet verplaatsing bevolking is een noodwet. Echter, de vermeende acute ‘noodsituatie’ die het kabinet als reden en rechtvaardiging voor het invoeren van deze wet geeft, bestaat wat BVNL betreft niet. De inzet van deze wet is dan ook staatsrechtelijk onjuist. Noodwetgeving kan alleen gebruikt worden voor situaties die niet op een andere manier geregeld kunnen worden. Maar er zijn in Nederland nog genoeg – tijdelijke – opvangplekken voor oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne. Het feit dat andere asielzoekers van buiten Europa dan niet meer opgevangen kunnen worden, is een ander verhaal. En een probleem dat voortkomt uit jarenlang wanbeleid van het kabinet, dat ongebreideld stromen gelukszoekers en illegale immigranten over onze grens heeft laten komen. In plaats van verantwoordelijkheid nemen voor het eigen falen dan maar een wet invoeren die het kabinet de mogelijkheid geeft het eigen volk uit hun eigen huizen te verjagen, is dan ook een schandalige gang van zaken.

Diepe ingreep in het leven
BVNL wil dat het kabinet tekst en uitleg geeft over de precieze bedoelingen die zij heeft met deze wet. Wij maken ons over deze potentieel diepe ingreep in het leven van de Nederlandse burger grote zorgen. Kan het kabinet duidelijkheid geven over de daadwerkelijke intenties van het invoeren van deze wet? Wordt er echt aangestuurd op het verplaatsen van de Nederlandse bevolking en zo ja, op basis van welke criteria dan? Welke scenario’s heeft het kabinet hierbij voor ogen en wanneer treden die in werking? Zijn de gevolgen van die scenario’s in kaart gebracht en zo ja, hoe wordt daar dan op geanticipeerd? Hoe lang mag de zogenaamde ‘noodsituatie’ duren en wanneer is er geen sprake meer van deze nood? Wat BVNL betreft zijn er genoeg alternatieven voor opvanglocaties in plaats van daarvoor de woningen van burgers in te zetten. Kan het kabinet verklaren waarom dit scenario, die verstrekkende gevolgen heeft voor onze grondrechten, vrijheden en de fundamenten van ons bestaan, daarom dus niet bij voorbaat al uitgesloten wordt? Kunnen wij op basis daarvan dus concluderen dat de veiligheid en het welzijn van vluchtelingen feitelijk boven die van de Nederlandse burgers wordt gesteld?

Het invoeren van de Wet verplaatsing bevolking doet vele alarmbellen rinkelen. BVNL vindt het onacceptabel dat een dusdanig ingrijpende wet stilletjes wordt afgestoft, zonder dat het kabinet vooraf verantwoording aflegt over het hoe en waarom daarvan. Een dergelijke heftige maatregel treffen behoeft adequate tekst en uitleg en volledige transparantie naar de burger. Het laatste woord is hier wat BVNL betreft dan ook nog niet over gezegd.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.