BVNL stelt Kamervragen over doordrukken veelbesproken locatie voor opvang 225 vluchtelingen

Door de aanhoudende instroom van asielzoekers gaat de gemeente Midden-Delfland de komst van 225 vluchtelingen mogelijk maken in de Harnaschpolder. “Dat bewoners tegen de komst van deze vluchtelingen vluchtelingen zijn, interesseert zowel de gemeente als het Rijk niets. Het democratische proces wordt geweld aangedaan, want geen enkele partij heeft bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen gezegd: doe ons honderden asielzoekers. Dit gedram komt voort uit falend asielbeleid door de landelijke politiek”, aldus Wybren van Haga. BVNL heeft het doorvoeren van een asielstop tot één van de speerpunten gemaakt bij de komende Tweede Kamerverkiezingen.

Stuitend
De BVNL-voorman vindt het stuitend dat er niks wordt gedaan met de zorgen van bewoners. Van Haga: “Politiek Den Haag heeft niets op met de belangen van de eigen bevolking en vindt in de gemeenten altijd wel lakeien van de macht, die eveneens de neus ophalen voor de zorgen van bewoners.” BVNL wijst erop dat uit gesprekken die de gemeente met inwoners heeft gevoerd, bleek dat er een voorkeur was voor meerdere kleinere opvanglocaties. “Maar aan die wens is uiteraard niet voldaan en zo krijgen bewoners voor de zoveelste keer vluchtelingen door de strot geduwd.” 

Van Haga steunt de bezorgde inwoners van Midden-Delfland, dat bestaat uit de dorpen Den Hoorn, Maasland en Schipluiden, die deze zomer een actiegroep hebben opgericht tegen de komst van de opvanglocatie en die een petitie hebben geopend.

Vragen van het lid Van Haga aan de Staatssecretaris van Asiel inzake doorduwen opvang vluchtelingen in Midden-Delfland:

1) Bent u bekend met het feit dat de opvang van meer dan 200 vluchtelingen wordt doorgedramd in Midden-Delfland, zonder dat bewoners dat willen?

2) Waarom is er niks met de zorgen en suggesties van bewoners gedaan? Graag een gedetailleerd antwoord. 

3) Deelt u de mening dat democratische proces geweld wordt aangedaan, daar geen enkele partij bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen heeft gezegd: doe ons honderden asielzoekers? Graag een gedetailleerd antwoord. 

4) Deelt u de mening dat het gedram met het opvangen van vluchtelingen voortkomt uit falend asielbeleid door de landelijke politiek? Graag een gedetailleerd antwoord, waarbij u aangeeft wanneer u het tijd vindt voor een asielstop. 

5) Wat heeft u gedaan  met de geluiden die deze zomer voortkwamen uit een actiegroep tegen de komst van de opvanglocatie en wat heeft u gedaan met de petitie die is geopend? Graag een gedetailleerd antwoord.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.