BVNL stelt Kamervragen na enorme onvrede van omwonenden over AZC in Holten

Er is enorme onvrede ontstaan over de transformatie van vakantiepark De Lindenberg tot asielzoekerscentrum. Als alles gaat zoals gepland, komen er op 1 januari 2024 maar liefst 250 asielzoekers. Omwonenden zijn geschrokken. Zij zijn overdonderd, boos en verdrietig. BVNL is geschrokken van de reacties van omwonden en stelt Kamervragen De staatssecretaris voor asiel en migratie.

“De inwoners in Holten worden overdonderd! Plotseling verandert een leuk en vrolijk vakantiepark in een asielzoekerspark waar zij niet om hebben gevraagd”, zegt Wybren van Haga, die zich bekommert om de inwoners van Holten.

Camera’s en hekken
Veel inwoners bereiden zich nu snel voor op de komst van de 250 asielzoekers. Ze maken nieuwe sloten, plaatsen camera’s en sommigen gaan zelfs over tot de plaatsing van een groot elektronisch hek. Ze vrezen het ergste. BVNL vindt de angsten begrijpelijk. Van Haga: “Het aantal incidenten bij een asielzoekerscentrum is in het afgelopen jaar flink gestegen. Wij begrijpen daarom dat de omwonenden heftige maatregelen nemen.” De gemeenteraad van Rijssen-Holten moet zich nog buigen over de kwestie, al bepaalt het college B&W of de aankoop doorgaat. BVNL vraagt daarom de staatssecretaris om van de transformatie af te zien, als de Raad zich er tegen uitspreekt. “De lokale democratie mag niet opnieuw ondermijnt worden voor het wanstaltige asielbeleid van dit Kabinet, zoals eerder is gebeurd in de regio van Holten”, aldus Van Haga.

Vragen van BVNL aan de staatssecretaris van asiel over de komst van azc op vakantiepark De Lindenberg in Holten:

1. Bent u bekend met de reacties van omwonenden van vakantiepark De Lindenberg? 

2. Wat is uw reactie op de onvrede vanuit de buurtbewoners?

3. Hoe komt het dat een groot gedeelte van de buurtbewoners niet zijn ingelicht op de komst van het azc?

4. Snapt u de angst die omwonenden hebben, en dat ze nadenken over ‘flinke maatregelen’ zoals camera’s en een groot, elektronisch hek?

5. Bent u van plan om, als de gemeenteraad in meerderheid de komst van het azc afwijst, af te zien van de transformatie van het vakantiepark naar een azc? Indien dit niet geval is, waarom bent u bereid om de lokale democratie te ondermijnen en de zorgen van omwonenden te negeren, voor het opvangen van 250 asielzoekers? Graag een gedetailleerd antwoord.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.