BVNL slaat opnieuw alarm over totale chaos bij asielzoekerscentrum Ter Apel

Het Rode Kruis  waarschuwt voor de ‘onmenselijke en onhoudbare situatie’ bij asielzoekerscentrum Ter Apel in Groningen. Wybren van Haga stelde al eerder Kamervragen over de chaos bij het AZC en trekt nu opnieuw aan de noodrem. Provinciale Statenlid Robert Pestman wil een spoeddebat.

Absorptievermogen bereikt
“Staatssecretaris Van der Burg is ziende blind en horende doof en blijft – ondanks vele waarschuwingen – maar inzetten op de komst van meer en meer asielzoekers, terwijl het absorptievermogen van ons land is bereikt. Hij heeft geen idee waar hij ze moet huisvesten”, aldus Van Haga, die opnieuw pleit voor  immigratiebeperkende maatregelen. “Op een gegeven moment moet je je als land de vraag stellen over wat je nog aankan qua opvang.” 

Mensonterende situaties
Het CBS kwam onlangs met cijfers over het eerste kwartaal van 2022, waaruit bleek dat er maar liefst 50.000 nieuwkomers naar ons land zijn gekomen. BVNL Statenlid Robert Pestman: “Geografen waarschuwen ons dat deze aanhoudende bevolkingsgroei Nederland zal ontwrichten, maar staatssecretaris Van der Burg wil niet naar deze deskundigen luisteren. Terwijl iedere huisvrouw weet dat je de kraan moet dichtdraaien als de emmer overloopt.” Pestman heeft een debat aangevraagd over de mensonterende situaties bij Ter Apel.

BVNL wil dat de opvang van vluchtelingen zoveel als mogelijk binnen de eigen regio plaatsvindt. 

“Daar willen we ook financieel voor aan de lat staan, maar naast Oekraïners ook nog eens de halve wereld als vluchteling opvangen is een heilloze en bovendien onverantwoordelijke weg. We moeten inzetten op het remmen van de bevolkingsgroei die door migratie wordt aangejaagd”, vinden Van Haga en Pestman, die zich zorgen ook zorgen maken over de veiligheid van de Rode Kruis medewerkers en autochtone bewoners. “Er zijn opstootjes uitgebroken op het terrein en er is gestolen uit de tenten. Bovendien zeggen bewoners en ondernemers al langere tijd overlast te hebben van de aanhoudende stroom asielzoekers.” 

Vragen van het lid Van Haga aan de staatssecretaris van asiel inzake de aanhoudende chaos bij asielzoekerscentrum Ter Apel en de bevindingen van het Rode Kruis:

1) Bent u bekend met het bericht: ‘Rode Kruis trekt handen af van Ter Apel’?  

2) Hoe duidt u de bevindingen van het Rode Kruis die waarschuwt voor de ‘onmenselijke en onhoudbare situatie’? Graag een gedetailleerd antwoord waarin u ook ingaat over de zorgen van de hulporganisatie aangaande de veiligheid op het terrein. 

3) Waarom bent u horende doof en ziende blind inzake de opvangcrisis, waarbij u de regie volledig kwijt lijkt te zijn? Graag in uw beantwoording hoe u deze chaos gaat oplossen, zeker omdat we u vorige maand naar aanleiding van eerdere chaos ook al over de situatie bevraagd hebben.

4) Deelt u de mening dat u de kraan moet dichtdraaien als de emmer overloopt? Zo ja, wilt u eindelijk komen tot immigratiebeperkende maatregelen? Graag een gedetailleerd antwoord. 

5) Opnieuw de vraag hoeveel asielzoekers Nederland volgens u nog aankan? Graag, met de kennis van nu, een gedetailleerd antwoord. 

6) Opnieuw de vraag wat uw antwoord is aan geografen die stellen dat het absorptievermogen van Nederland is bereikt en dat de aanhoudende bevolkingsgroei Nederland ontwricht? Graag, met de kennis van nu, een gedetailleerd antwoord.

7) Wat gaat u concreet doen om asielzoekerscentrum Ter Apel te ontlasten? Graag een gedetailleerd antwoord, met lange termijn visie.

8) Hoe waarborgt u de veiligheid van bewoners en ondernemers in Ter Apel en omgeving? Graag een gedetailleerd antwoord.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.