Asielcrisis onbeheersbaar. BVNL wil Kamerdebat over explosieve groei immigranten

Wybren van Haga wil direct na het reces een Kamerdebat met de minister-president en de staatssecretaris van Asiel over de explosieve groei van het aantal immigranten. Sinds de jaarwisseling hebben zich ruim 195.000 nieuwe buitenlandse immigranten in Nederland gevestigd. Dat is een verviervoudiging van het aantal instromers in dezelfde periode van vorig jaar. Dit blijkt uit cijfers die het CBS vandaag publiceert.

“De asielcrisis is volstrekt onbeheersbaar geworden en VVD-staatssecretaris Van der Burg is de regie helemaal kwijt. Het piept en kraakt in onze steden en in plaatsen waar veel asielzoekers worden opgevangen, zoals in Ter Apel”, aldus Van Haga, die vol wil inzetten op immigratiebeperkende maatregelen. “Ons absorptievermogen is bereikt, maar ondertussen blijven derde- en veiligelanders met massa’s tegelijk ons land binnenkomen.”

BVNL wil tijdelijke grenscontroles invoeren en actief derde- en veiligelanders uitzetten.

Van Haga: “Daarnaast moet de Nederlandse handtekening weg onder het VN-vluchtelingenverdrag uit 1951. Als we het verdrag opzeggen, vervalt de verplichting om alle asielaanvragen te behandelen en asielzoekers op te vangen. Alleen dan kan het belangrijke principe van opvang in de regio echt worden waargemaakt.” Het verdrag is opgesteld in een tijd dat vluchtelingen naar een buurland gingen om bescherming te zoeken. Het is niet berekend op een tijd waarin je binnen een halve dag naar het andere eind van de wereld kunt vliegen om asiel te vragen. “Wij krijgen hier, op Oekraïners na, niet de echte vluchtelingen die geen kant op kunnen, wij krijgen hier de ‘vluchtelingen’ die of een grote investering kunnen doen om naar West-Europa te gaan, of ‘vluchtelingen’ die derde- of veiligelander zijn en niets in Nederland te zoeken hebben.”

Van Haga verwacht een Kamermeerderheid voor zijn debatverzoek.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.