Geen asielakkoord, maar asielinperking. Zo stoppen we de demografische transitie

De ongebreidelde bevolkingsgroei ontwricht ons land. Daarom draagt BVNL bij het debat over het vreemdelingen- en asielbeleid opnieuw de vele oplossingen aan voor de asielcrisis in Nederland.

De asielcrisis waar Nederland in verkeert, is de rekening van 12 jaar VVD-migratiebeleid. De rekening van gebroken verkiezingsbeloftes. De rekening van pluche boven principes.

Nederlanders moeten op een houtje bijten
Als we zo doorgaan, hebben wij in 2070 maar liefst 22,5 miljoen inwoners. Dat kan ons land niet aan. De aanhoudende instroom van mensen zet alles onder druk. De woningmarkt, het zorgstelsel, het onderwijs, de veiligheid, de sociale cohesie en onze vrijheid. Toch tekende de VVD – opnieuw – bij het kruisje voor de asielwet en laat de grenzen wagenwijd openstaan. Dit akkoord is een ramp voor Nederland. Meer woningen voor asielzoekers met een verblijfsvergunning, honderden gedwongen extra opvanglocaties, voorrang voor statushouders op een huis en maar liefst 700 miljoen euro belastinggeld om de zaken te bekostigen. Het kan allemaal niet op. Terwijl de Nederlanders ondertussen letterlijk en figuurlijk op een houtje moeten bijten.

BVNL komt met legio oplossingen om de asielstroom drastisch in te perken: 

 • Een onmiddellijke asielstop met uitzondering van directe oorlogsvluchtelingen;
 • Intensiveren van grenstoezicht;
 • Mini-Schengenzone creëren met omliggende landen om gezamenlijk de grenzen te bewaken; 
 • Directe uitzetting van veiligelanders;
 • Illegaliteit strafbaar stellen en illegalen actief uitzetten;
 • Duur van verblijfsvergunningen van asielzoekers en vluchtelingen verkorten naar 1 jaar;
 • Beroepsmogelijkheid schrappen na een afwijzing; 
 • Dublin-verordening in ere herstellen, waarbij een asielzoeker een aanvraag moet doen in het eerste EU-land waar hij binnenkomt;
 • Criminele asielzoekers direct uitzetten;
 • Invoeren asielquotum;
 • Een deal maken met Rwanda zodat mensen dáár een asielaanvraag moeten doen;
 • Aanvragen van Nederlanderschap pas mogelijk maken na 10 jaar in plaats van na 5 jaar;
 • Versoberen van de uitkering tijdens de eerste 5 jaar

Het kan en het is nodig. Waar het aan ontbreekt is politieke wil. En dat is niet in het belang van Nederland.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.