Gezondheid naar Europese maatstaven – BVNL wordt er doodziek van

Op 29 maart komt de EU Gezondheidsraad bijeen om te vergaderen over Covid-19 en de Europese ‘pandemische paraatheid’ voor de toekomst. BVNL wil geen Europese gezondheidsunie. Dit is een schending van de medische en lichamelijke integriteit.

Europese, medische dictatuur
Op 3 maart jongstleden is de EU gestart met het voorbereiden van een overkoepelend pandemieverdrag, waarin bepaald moet staan hoe Europa in de toekomst om zal gaan met dreigingen voor de volksgezondheid. Nederland heeft de EU een mandaat gegeven om hierover namens de lidstaten te onderhandelen. Bijzonder onwenselijk, wat BVNL betreft, want wij willen de gezondheid van de Nederlandse burger helemaal niet handen leggen van een ondemocratisch orgaan, dat de afgelopen twee jaar duidelijk heeft laten zien dat het nul respect heeft voor de lichamelijke integriteit en de vrije medische keuze van mensen. De coronacrisis was kennelijk slechts de opmars naar een Europese, medische dictatuur. Onze maag draait zich hiervan om.

Ernstige zorgcrisis
Bovendien: voor wij ons committeren aan Europees gezondheidsbeleid, is het misschien verstandig om eerst onze eigen gezondheidszaken eens op orde te krijgen. De minister van VWS heeft de afgelopen twee jaar talloze malen geweigerd werk te maken van de opschaling van de IC-capaciteit. Als gevolg daarvan is Nederland in een ernstige zorgcrisis geraakt. Reguliere zorg werd uitgesteld, mensen met klachten meden de huisarts om de zorg te ontlasten, waardoor kankers en andere ernstige aandoeningen niet op tijd werden opgemerkt. Bevolkingsonderzoeken werden gecanceld. Uit openbaar gemaakte WOB-verzoeken blijkt bovendien dat ambtenaren zich vooral zorgen maakten over aansprakelijkheidskwesties als gevolg van de uitgestelde zorg en geenszins over de desastreuze gevolgen voor de patiënten. Wat BVNL betreft is dit gerust ziek te noemen.

Levensgevaarlijk
Waarom bleef het kabinet in Nederland op haar lauweren rusten, maar wordt er nu wel een voortrekkersrol gepakt bij het stichten van een Europese gezondheidsunie? Het is de zoveelste vreselijke scène in de horrorfilm die Europa heet. De machtsbeluste EU klauwt zich met haar grijpgrage vingers binnen in steeds meer facetten van ons leven. De EU als militaire macht. De EU als mediamacht, die bepaalt wat ‘betrouwbare informatie’ is. En nu komt er dan de EU als gezondheidsmacht. BVNL vindt het levensgevaarlijk. Wij zullen ons hiertegen dan ook hevig blijven verzetten, net als tegen het Europese pandemieverdrag, waaraan gewerkt wordt. Aan ons lijf geen Europese polonaise.

Daarom dient BVNL een motie in: wij verzoeken de regering de EU Gezondheidsraad op 29 maart aanstaande niet bij te wonen en met spoed te gaan werken aan het oplossen van het Nederlandse zorginfarct. Dáár worden we namelijk écht allemaal beter van.

Lees hier de spreektekst van Wybren van Haga in het debat.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.