Geweld tegen hulpverleners moet strenger bestraft worden

Daders van geweld tegen hulpverleners, zoals ambulancepersoneel, moeten extra straf krijgen. De gemeente moet de mogelijkheid hebben ze uit hun huis te zetten en te korten op de bijstand, los van de straf die de rechter oplegt. Daarvoor pleit BVNL. Wybren van Haga vraagt minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid om hier met burgemeesters mee aan de slag te gaan.

Ondanks toenemende aandacht voor het onderwerp is het geweld tegen hulpverleners in het afgelopen jaar niet afgenomen. Die conclusie trekken verschillende brancheorganisaties. Zo heeft bijna tweederde van de ambulancemedewerkers het afgelopen jaar met agressie te maken gekregen, blijkt uit een peiling van V&VN Ambulancezorg, die door ruim 400 ambulancemedewerkers is ingevuld. Volgens 94 procent van de respondenten is het aantal incidenten in 2022 gelijk gebleven aan het getal in 2021 of zelfs toegenomen.

Het vaakst (65 procent) gaat het om verbale agressie, in 33 procent van de gevallen is het een combinatie van verbaal en fysiek.

Volgens Van Haga loopt het geweld tegen ambulancemedewerkers de spuigaten uit en is het nodig om bovenop de straf van een rechter ook als gemeente op te treden tegen daders. Bijvoorbeeld door daders uit hun huis zetten en te korten op bijstandsuitkeringen.

Extra straf
“Als het aan ons ligt worden geweldplegers, bovenop de straf die zij van de rechter krijgen, extra gestraft”, zegt hij. BVNL vraagt minister Yesilgöz of zij bereid is om geweld tegen hulpverleners in samenwerking met gemeenten zwaarder te straffen. Ook wil BVNL weten of de richtlijnen van het Openbaar Ministerie om een dubbele straf te geven voor geweld tegen hulpverleners voldoende worden nagekomen. 

Van Haga: “Ambulancepersoneel is het doelwit van agressie, waarbij dreigementen, klappen en vernielingen schering en inslag zijn, terwijl D66-rechters nog een kopje thee drinken. Dat is onacceptabel.”

Aangifte vergroten
Ook wil Van Haga weten of er voldoende prioriteit is bij het aanpakken van het toenemende geweld door instanties als justitie. Hij vraagt minister Yesilgöz maatregelen te nemen om de aangiftebereidheid te vergroten.

Vragen van BVNL aan de minister van Justitie en Veiligheid inzake het geweld tegen hulpverleners:

1) Bent u bekend met de berichtgeving dat ondanks toenemende aandacht voor het onderwerp het geweld tegen hulpverleners in het afgelopen jaar niet is afgenomen?

2) Deelt u de mening van de voorzitter van V&VN Ambulancezorg dat het onacceptabel is dat geweld tegen hulpverleners niet afneemt en, als je kijkt naar het aantal agressie-incidenten tegen ambulancepersoneel en politieagenten, sinds 2017 zelfs gestaag is toegenomen? 

3) Deelt u de mening dat daders van geweld tegen hulpverleners, zoals ambulancepersoneel, extra straf moeten krijgen en dat gemeenten de mogelijkheid moeten hebben ze uit hun huis te zetten en te korten op de bijstand, los van de straf die de rechter oplegt? Zo ja, heeft u de bereidheid om dit met burgemeesters nader uit te werken? Graag een gedetailleerd antwoord. 

4) Worden de richtlijnen van het Openbaar Ministerie om een dubbele straf te geven voor geweld tegen hulpverleners voldoende nagekomen? Graag een gedetailleerd antwoord.

5) Wordt er voldoende prioriteit gegeven aan het aanpakken van het toenemende geweld door instanties als justitie? Graag een gedetailleerd antwoord. 

6) Wat gaat u doen om maatregelen te nemen om de aangiftebereidheid te vergroten? Graag een gedetailleerd antwoord.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.