Soevereiniteit

BVNL wil dat Nederland weer soeverein wordt. Wij moeten ons beleid zelf kunnen bepalen, in plaats van Brussel die de dienst uitmaakt en Nederland als een soort Europese provincie beschouwt. Handelsakkoorden worden alleen geratificeerd als deze het belang van Nederland dienen. Bovendien willen wij ons verleden, onze cultuur en onze tradities niet uitwissen, maar juist met respect behandelen.

Supranationale organisaties zoals de VN, de EU, de WHO en het particuliere WEF vormen een gevaar voor de soevereiniteit. Belangen van internationale gremia hebben nu een grotere invloed op het uiteindelijke nationale beleid dan de lokale bevolking. Vragen van volksvertegenwoordigers, bijvoorbeeld over asiel en migratie, worden momenteel vaak afgedaan met argumentatie dat internationale regels een aanpassing van het beleid doorkruisen. Maar regels zijn ooit bedacht en ingevoerd en kunnen dus ook heroverwogen en herzien worden. 

Daarnaast worden grondrechten steeds vaker geschonden, en onze overheid en de EU gedragen zich meer en meer als ‘hoeders’ van de waarheid. Er lijkt zelfs sprake van de vorming van een ‘Ministerie van Waarheid’, die zichzelf tot taak heeft gesteld zogenaamde desinformatie te bestrijden. BVNL wil de macht van internationale organisaties inperken.

BVNL wil het volgende:

  • Respect voor de soevereiniteit van andere landen. Ieder land heeft een andere cultuur en andere inwoners, en dat moet gerespecteerd worden.
  • Een bindend referendum over het EU-lidmaatschap. Economische samenwerking en vrijhandel zijn een groot goed, maar de overdracht van soevereiniteit naar de EU moet stoppen. We moeten de mogelijkheid hebben om met bepaalde onderdelen van het EU-beleid wel of niet mee te doen via opt-ins en opt-outs. Met dit middel kan een lidstaat die aan een bepaald EU-beleid niet wil deelnemen, uitstappen om zo een algemene impasse te vermijden.
  • Stoppen met ontwikkelingssamenwerking, want ontwikkelingsgeld eindigt zelden op de plek waarvoor het bedoeld is. In plaats daarvan gaan we handel stimuleren met landen die we willen helpen. Zeker als het gaat om ontwikkelingsgeld dat naar dubieuze ngo’s gaat.
  • BVNL is tegen collectieve schulden van de eurozone. Nederland moet niet meebetalen aan de Zuid-Europese schuldenlast en BVNL is tegen EU-fondsen en EU-belastingen.
  • Stoppen met economische sancties tegen andere landen. Sancties hebben nog nooit gewerkt en leiden tot verliezen aan beide kanten. Nederland moet bij internationale conflicten pas op de plaats maken en alleen aansturen op diplomatieke onderhandelingen en vrede.
  • Nederland en de EU verbreken de banden met het World Economic Forum.
  • Uit het Vluchtelingenverdrag van 1951 stappen. 

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.