Arjan de Kok BVNL-lijsttrekker Provinciale Statenverkiezingen Gelderland

Het zittende BVNL-Statenlid Arjan de Kok wordt bij de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2023 lijsttrekker van BVNL.

Boerenland in boerenhand
“Een stem op BVNL is straks een stem op boerenland in boerenhand. Volledige steun voor boerenbedrijven, want het stikstofbeleid rammelt aan alle kanten en is niet gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwd onderzoek met goede metingen. Dat boerenbedrijven worden uitgekocht of zelfs dreigen te worden onteigend is voor BVNL Gelderland onbespreekbaar. Het huidige stiktofbeleid moet daarom van tafel”, aldus De Kok, die ook fel gekeerd is tegen wind- en zonneparken.

“Windmolens veroorzaken overlast voor natuur en gezondheid, zijn horizonvervuilend, slecht afbreekbaar en belasten het stoomnet met wiebelstroom. BVNL zet in op kernenergie en waterstof, innovatie en klimaatadaptie en niet op windmolens zonder draagvlak. Het vol leggen van vruchtbare landbouwgrond met zonneparken om onrealistische ambities te halen is dom. Er is voldoende ruimte op daken van huizen en bedrijven voor zonnepanelen. Zonnepanelen op daken, koeien in de wei.”

Nuon
Nu de energiecrisis bedrijven, verenigingen en burgers keihard raakt, pleit BVNL Gelderland ervoor om het Nuon-geld terug te laten vloeren naar de Gelderlanders. “Het Gelders Energiebedrijf (Nuon) is destijds opgericht door en voor de Gelderlanders. De miljarden die de provincie heeft opgestreken met de verkoop van Nuon zijn daarom van de Gelderlanders, die dit geld nu meer dan ooit op hun bankrekening bijgeschreven moeten krijgen”, aldus De Kok, die verder tegen dwang en drang is bij het opvangen van asielzoekers.

“Gelderland vangt al veel asielzoekers op en gemeentes mogen niet overruled worden door het Rijk tot gedwongen huisvesting voor nieuwkomers. Dit ondermijnt de lokale democratie en het draagvlak in de samenleving voor mensen die echt onze hulp nodig hebben. De rek is er volledig uit en BVNL kiest daarom voor een directe stop op de instroom van nieuwkomers.”

Betaalbaar wonen
Een andere speerpunt is het realiseren van betaalbare woningen, waarbij Gelderlanders voorrang krijgen. Op die manier worden jongeren en starters niet de provincie uit gedwongen. De Kok pleit daarbij voor het opheffen van blokkades, zoals beperkende regels en quota vanuit de provincie.

BVNL hecht groot belang aan de verkeerveiligheid en natuurbehoud in de provincie. Zo wordt langs de dijk in de Bommelwaard te hard gereden. Daarom moet er snel een fietspad komen. Ook de ongelukken bij het Esso-station aan de N332 en in Oldebroek en Elburg langs de N308 vragen om actie. De Kok: “Wij gaan werk maken van het opschalen van de N18 naar A18, een belangrijke verbindingsweg tussen Gelderland en Overijssel. En het is absoluut ontoelaatbaar dat Gelderse natuurgebieden zoals uiterwaarden en natuurplassen worden vervuild met dumpingen van verontreinigde slib. BVNL Gelderland kiest voor strikte handhaving van drinkwater- en milieuregels. Tenslotte is bij opening van Lelystad Airport ons standpunt dat er geen laagvliegroutes boven de Veluwe mogen zijn.”

Partijleider Wybren van Haga roemt De Kok om zijn dossierkennis en is blij met zijn kandidaatstelling. “Arjan heeft zijn sporen in de politiek verdiend en is inmiddels een ervaren Statenlid. Samen met onze Gelderse lijsttrekker zullen we met een sterke kandidatenploeg komen en een voor Gelderland op maat geschreven verkiezingsprogramma. We gaan voor tenminste drie zetels.”

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.