Weet wat u stemt – BVNL deelt antwoorden op stellingen kieswijzers

Op 15 maart 2023 stemt Nederland voor de Provinciale Statenverkiezingen. Veel mensen vinden het lastig te bepalen wat zij moeten stemmen. Daarom wijst BVNL Groningen op de verschillende kieswijzers. In de aanloop naar de verkiezingen bieden wij u een overzicht van alle antwoorden die wij geven op Kieskompas.nl. Transparant en duidelijk, zodat u weet waar u voor kiest.

Voor kiezers met weinig tijd zijn kieswijzers, zoals Kieskompas, een uitkomst. In een paar minuten heeft u een persoonlijk stemadvies. En voor BVNL, als jonge partij, is het een goede manier om in contact te komen met die kiezers die écht in het belang van Nederland willen stemmen. Toch hebben alle kieswijzers ook iets tegenstrijdigs. In een kieswijzer geven partijen antwoord op stellingen. Maar sommige stellingen gaan over zaken die voor BVNL geen prioriteit hebben. Deze onderwerpen staan daarom ook niet in ons verkiezingsprogramma.

Antwoorden van BVNL op de stellingen van Kieskompas.nl:

 • Stelling: er moeten meer woningen worden gebouwd, ook al verdwijnt er dan groen buitengebied
  Ons antwoord: Er zijn te weinig woningen en de woningen die we wel hebben die zijn te duur. We moeten daarom bouwen, bouwen en nog eens bouwen. Het liefste doen we dit aan de rand van onze dorpen en steden. Dan verdwijnt hier en daar groen, maar blijft de rest van het platteland zoals het is.
 • Stelling: als gemeenten onvoldoende sociale huurwoningen bouwen, moet de provincie hen dwingen dit te doen
  Ons antwoord: iedereen moet een dak boven het hoofd hebben. Daarom moeten we in een hoog tempo gaan bouwen voordat het nog meer de spuigaten uitloopt. Waar het de gemeenten niet lukt, moet de provincie meehelpen.
 • Stelling: nieuwe woningen moeten vooral binnen dorps- en stadsgrenzen worden gebouwd, in plaats van in het buitengebied
  Ons antwoord: de beste plaats voor nieuwe woningen is in dorpen en steden, of aan de rand daarvan. Als we bestaande woonkernen uitbreiden, laten we de Ommelanden zoveel mogelijk intact.
 • Stelling: om de schadeafhandeling in het bevingsgebied te versnellen moet de provincie de kosten voorschieten
  Ons antwoord: wie schade heeft, moet snel worden gecompenseerd. We willen dat alle schade tot op de laatste cent wordt terugbetaald, en willen alle mogelijkheden daarvoor gaan bekijken.
 • Stelling: alle woningen moeten zo snel mogelijk aardgasvrij zijn, ook als de provincie daaraan moet meebetalen
  Ons antwoord: aardgas is een schone energiebron die goedkoop kan worden gewonnen. Wat ons betreft kunnen we daar nog tien jaar mee vooruit. Dat moet ook wel, want het stroomnetwerk heeft niet genoeg capaciteit om heel Groningen van het gas te halen. Iedereen met een koopwoning mag zelf de keuze maken om van het gas af te gaan. Maar we gaan geen geld over de balk gooien vanwege een energietransitie die onze huizen onnodig duur maakt.
 • Stelling: de provinciale wegenbelasting moet worden verlaagd, ook al moet de provincie daardoor bezuinigen
  Ons antwoord: Groningen is één van de armste provincies van Nederland. Toch betaalden we in 2022 de hoogste wegenbelasting van Nederland. Volstrekt onacceptabel. De wegenbelasting moet fors omlaag.
 • Stelling: bij belangrijke besluiten moet de provincie een referendum houden
  Ons antwoord: de provincie is van de Groningers. We moeten zelf meebeslissen over wat in het belang van onze provincie is.
 • Stelling: bij aanbestedingen moet de provincie duurzame bedrijven voorrang geven, ook als dit meer geld kost
  Ons antwoord: wij zijn niet overtuigd dat de mens verantwoordelijk is voor klimaatverandering. Duurzaamheid mag, maar we willen er niet onnodig extra geld aan uitgeven. We geven dat geld liever uit aan nuttige zaken zoals woningen en het verlagen van de energierekening.
 • Stelling: het Rijk moet alle bestuurlijke taken van de provincie overnemen, zodat de provincie kan worden opgeheven
  Ons antwoord: Groningers kennen hun eigen provincie het beste. We moeten Den Haag helemaal niet meer invloed geven. We moeten juist meer dingen zelf beslissen. De provincie moet de ‘poortwachter’ zijn: degene die kritisch kijkt of Haags beleid in ons voordeel is.
 • Stelling: de provincie moet extra geld investeren om internationale bedrijven aan te trekken
  Ons antwoord: in de Randstad zijn meer goede banen dan hier, waardoor het platteland leegloopt en studenten na hun studie verhuizen. We willen daarom dat bedrijven het hier goed hebben. Van zzp’ers tot multinationals: ondernemen in Groningen moet aantrekkelijk zijn.
 • Stelling: de provincie moet inzetten op uitbreiding van de Eemshaven, ook al verdwijnt dan groen
  Ons antwoord: de Eemshaven is belangrijk vanwege de internet-infrastructuur en het Energy Park. Uitbreiding juigen we toe. Hierbij willen we wel de omliggende dorpen ontzien en daarom de groene ruimte gebruiken voor uitbreiding.
 • Stelling: de provincie moet de komst van datacenters tegenhouden
  Ons antwoord: in de Eemshaven zit ons (inter-)nationale internetknooppunt. Door een datacentrum bij de internet-exchange te plaatsen, zorgen we ervoor dat Nederlands internetverkeer snel en stabiel blijft. Daar profiteren we allemaal van. De duurzaamheidsdiscussie vinden we onzinnig, omdat nieuwe datacenters klimaatneutraal worden gebouwd.
 • Stelling: de provincie moet de komst van grote distributiecentra tegenhouden, ook als hierdoor banen verloren gaan
  Ons antwoord: boodschappen lopen niet uit zichzelf de supermarkt in, dus distributiecentra zullen altijd nodig zijn. We hebben die distributiecentra liever dicht in de buurt. Zo hebben we minder verkeer op de weg en voldoende werkgelegenheid.
 • Stelling: er moeten meer windmolens in de provincie Groningen komen
  Ons antwoord: windmolens ontsieren het prachtige Groninger platteland. Als het niet waait dan zijn ze bovendien zinloos, en bij wind op een zonnige dag moeten we ze uitschakelen om te voorkomen dat het netwerk wordt overbelast. We kunnen beter stroom opwekken in stroomcentrales en met kernenergie.
 • Stelling: om zoveel mogelijk duurzame energie op te wekken, mogen zonnepanelen ook op weilanden worden geplaatst
  Ons antwoord: het ene na het andere prachtige weiland wordt opgeofferd voor een zonnepark. Maar inmiddels hebben we zoveel zonne-energie dat er op een zonnige dag meer aanbod is dan vraag. We zijn daarom tegen zonneparken op weilanden waar koeien horen te staan. Zonnepanelen op daken zijn prima. Dan produceer je lokaal, je consumeert lokaal en de elektrische infrastructuur hoeft niet te worden aangepast. Maar in het belang van ons landschap moeten we inzetten op stroom uit elektriciteitscentrales en op kernenergie.
 • Stelling: er moet een kerncentrale in de Eemshaven komen
  Ons antwoord: wij zijn een  voorstander van kernenergie. De te bouwen centrales mogen best in Groningen worden gebouwd. Borsele (in Zeeland) is wat ons betreft ook prima.
 • Stelling: de provincie moet meebetalen aan plannen van inwoners om duurzame energie op te wekken
  Ons antwoord: wie zelf duurzame energie wil opwekken, mag dat helemaal zelf weten. Maar de financiering moet via het spel van vraag en aanbod. Als duurzame energie uiteindelijk meer geld kost dan het bespaart, gaan we dat niet oplossen.
 • Stelling: Groningen moet koploper van Europa blijven in het produceren van waterstof, ook als de provincie daaraan moet meebetalen
  Ons antwoord: we moeten zorgen dat waterstof rendabel wordt, wat het nu nog niet is. Als waterstof zich heeft bewezen, willen we dat Groningen een sleutelrol speelt.
 • Stelling: bij hoge gasprijzen mag de gaskraan in de provincie Groningen weer verder worden opengedraaid
  Ons antwoord: we moeten de energiecrisis oplossen, anders hebben we nog jarenlang tekorten en hoge rekeningen. Tegelijkertijd zien we dat de manier van gaswinning veel verdriet heeft veroorzaakt. Beide problemen lossen we op.
 • Stelling: we willen beperkt gas winnen voor gebruik in Nederland (geen doorverkoop)
  Ons antwoord: met de opbrengsten gaan we alle schade afhandelen en terugbetalen, dit proces moet zonder ambtelijk gezeur.
 • Stelling: we willen wetenschappelijk onderzoek naar technieken die aardbevingen beperken
  Ons antwoord: we vinden dat Den Haag dit niet voor ons kan beslissen. Daarom willen we een referendum in de provincie over gaswinning.
 • Stelling: de provincie moet kleinere gemeenten aanmoedigen om samen als één gemeente verder te gaan
  Ons antwoord: hoe groter de gemeente, hoe minder zicht er is op de problemen van de gewone mensen. Aan de andere kant kan het samenvoegen van gemeenten zorgen voor een goedkopere overheid en dus lagere belastingen. Uiteindelijk beslissen de inwoners van de betreffende gemeentes zelf. Referenda is een middel dat zich hiervoor leent.
 • Stelling: de meest milieuvervuilende bedrijven moeten weg uit de provincie Groningen, ook al gaat dat ten koste van werkgelegenheid
  Ons antwoord: Groningen heeft een lange historie van werkloosheid. Daarom moeten we bedrijven behouden. Als er problemen zijn met een specifiek bedrijf, moeten we gewoon die problemen oplossen. Een oplossing is immers beter dan een bedrijf wat zich hier opheft en ergens anders verdergaat.
 • Stelling: om de uitstoot van stikstof te verminderen mag de provincie boeren gedwongen uitkopen
  Ons antwoord: stikstofberekeningen hebben een foutmarge van bijna honderd procent. Daar kunnen we geen beleid op voeren. De stikstofcrisis is een op papier gecreëerd probleem en er hoeft geen boer weg die dat niet zelf wil.
 • Stelling: om boeren te beschermen moet de provincie zich verzetten tegen het landelijke stikfstofbeleid
  Ons antwoord: Nederland heeft de schoonste boeren ter wereld die hun uitstoot al met tweederde hebben teruggebracht. Daarvoor geven wij een applaus. De provincie moet opkomen voor deze helden en het stikstofbeleid naar de prullenbak verwijzen.
 • Stelling: om de natuur te beschermen, mag recreatie worden beperkt
  Ons antwoord: onze prachtige natuur maakt de provincie wat het is. Die natuur verdient het om beschermd te worden. Hoe we dat doen, moeten we per gebied bekijken. Geen one-size-fits-all-aanpak, maar maatwerk.
 • Stelling: om de natuur te beschermen moet het waterpeil omhoog, ook als boeren daar last van hebben
  Ons antwoord: een gezond waterpeil is belangrijk voor de natuur, maar mag niet zomaar de boeren benadelen. De Provincie moet per gebied kijken wat nodig is, denken in oplossingen, en daarover in gesprek gaan met de boeren. Die verdienen duidelijkheid.
 • Stelling: om gewassen te beschermen, mogen ganzen gedood worden
  Ons antwoord: de natuur draait om balans. Als experts aangeven dat het voor de balans beter is om een bepaalde diersoort te verminderen, dan moeten we daarover kunnen praten.
 • Stelling: de provincie Groningen moet zich verzetten tegen de komst van extra asielzoekerscentra
  Ons antwoord: van Ter Apel tot Zoutkamp: we zien overal dat het zo niet langer gaat. We moeten ons verzetten tegen extra asielzoekerscentra en de problemen die ze met zich meebrengen. Tegelijk moeten de Provincies bij het Rijk aandringen op een asielstop.
 • Stelling: culturele activiteiten die de Groningse identiteit uitdragen, moeten voorrang krijgen bij subsidies
  Ons antwoord: van Noorderzon in Stad tot de lokale radiozenders in de provincie: overal zien we dat Groningers trots zijn op hun identiteit. Meer geld en regeltjes zijn niet nodig. Het gaat nu al goed.
 • Stelling: de provincie moet meer geld uitgeven aan het onderhoud van monumenten
  Ons antwoord: onze prachtige monumenten moeten bewaard blijven voor de volgende generaties. Per gebouw moeten we bepalen hoeveel dat mag kosten. Meer geld uitgeven is geen doel op zich.
 • Stelling: de provincie moet meer investeren in voorzieningen in kleine dorpen, ook als deze weinig gebruikt worden
  Ons antwoord: de Ommelanden moeten leefbaar blijven. Als het nodig is om te investeren in belangrijke voorzieningen, dan doen we dat.
 • Stelling: de provincie moet extra geld uittrekken voor verenigingen en dorpshuizen die door de gestegen gasprijzen in de financiële problemen komen
  Ons antwoord: verenigingen en dorpshuizen zijn belangrijk. Het is onacceptabel dat die in de problemen komen. Tijdens corona kon de regering de portemonnee trekken om bedrijven overeind te houden. De provincie moet erop aandringen dat nu hetzelfde gebeurt bij waardevolle voorzieningen op het platteland.
 • Stelling: de provincie moet meer ruimte maken voor fietsers, ook als auto’s dan minder goed kunnen doorrijden
  Ons antwoord: de provincie is groot genoeg voor fietsers én auto’s. Waar die twee elkaar kruisen, moeten we kijken naar wat het beste werkt. Daarbij vinden we wel dat een fietser gemakkelijker (en veiliger) op de rem kan trappen dan een automobilist.
 • Stelling: de provincie moet extra geld investeren in het openbaar vervoer, ook al is er dan minder geld voor het autoverkeer
  Ons antwoord: er gaat al een hoop geld naar het openbaar vervoer. Dat moet ook, want het platteland moet bereikbaar blijven. Tegelijk hebben we meer asfalt nodig en gaan daar niet op bezuinigen. En dat is een voordeel, want ook de bus rijdt op de wegen die wij willen verbeteren.
 • Stelling: de N33 moet worden verdubbeld, ook als dat ten koste gaat van groen
  Ons antwoord: we investeren in de Eemshaven, waardoor er meer autoverkeer ontstaat. Files hebben geen voordeel en voor wie naar het werk toe moet is doorrijden wel zo fijn. De N33 moet daarom verdubbeld worden. Dat kost een beetje groen, maar we houden nog genoeg groen over.
 • Stelling: Groningen Airport Eelde moet worden gesloten
  Ons antwoord: Groningen Airport Eelde is van grote waarde. Het vliegveld zorgt voor werkgelegenheid, ontlast Schiphol en zorgt dat we naar mooie (vakantie) bestemmingen kunnen vliegen. Ook redt het vliegveld mensenlevens, dankzij de vele medische vluchten die er worden uitgevoerd.
 • Stelling: als het Rijk niet meebetaalt, moet de provincie extra investeren in een treinverbinding tussen Veendam en Stadskanaal (Nedersaksenlijn)
  Ons antwoord: de Nedersaksenlijn voegt een waardevolle verbinding toe. De kosten mogen geen bezwaar zijn. We betalen immers genoeg belasting en kunnen volop bezuinigen door te werken aan een kleinere overheid

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.