BVNL helpt BBB-coalitie in Hoogheemraadschap Delfland aan een meerderheid

BVNL heeft de BBB-coalitie in het Hoogheemraadschap Delfland aan een meerderheid geholpen. Hierbij gedogen wij de hoogheemraden die volgende week worden voorgedragen bij de Verenigde Vergadering. “Wij willen een constructieve partij zijn, die bestuursverantwoordelijkheid niet uit de weg gaat”, aldus Richard de Mos, fractievoorzitter BVNL-Delfland.

De onderhandelaars van BBB, VVD, CDA/CU-SGP en Natuurterreinen hebben, samen met de fracties van Ongebouwd, BVNL en JA21, een coalitieakkoord bereikt: ‘Water voor Mens en Natuur. Een trendbreuk in waterbeheer.’ In dit akkoord staan afspraken waar de partijen zich aan verbinden. Vanwege de urgentie is waterkwaliteit het meest concreet uitgewerkte onderdeel. Eind 2027 moet het watersysteem van Delfland aan de vereisten van waterkwaliteit voldoen. Delfland werkt er hard aan om dit te bereiken. Aanvullend is een grotere en deels andere inspanning nodig. Bijvoorbeeld door extra te investeren in handhaving, participatie en nieuwe werkwijzen in de waterketen. Deze hogere ambities en te bereiken doelstellingen markeren een trendbreuk.

Kaderrichtlijn water
Naast lof voor de onderhandelaars blijft BVNL ook kritisch. De Mos: “We zijn warm pleitbezorger vóór schoon water, maar hebben niets op met de Kaderrichtlijn Water. Dat is weer zo’n Brussels gedrocht wat onnodige zware regels oplegt.” Het is BVNL een doorn in het oog dat Nederland aan strenge Europese richtlijnen over de waterkwaliteit moet voldoen, terwijl verontreinigd water uit het buitenland Nederland binnenstroomt. “De Kaderrrichtlijn Water moet geen tweede stikstofdossier worden, waarmee de boel op slot wordt gegooid.”

Zorgen verstedelijking
BVNL blijft zich ook ernstig zorgen maken over de aanhoudende verstedelijking. In Zuid-Holland staan 235.000 woningen gepland tot 2030. “Wat gaan wij doen tégen verstedelijking?” vraagt De Mos zich af. “Durven wij als Delfland gebieden aan te wijzen waar – vanwege waterberging – niet gebouwd mag worden? Durven we woonprojecten tegen te houden daar waar het qua waterberging wringt? Durven we een signaal af te geven richting het Rijk dat Delfland haar absorptievermogen heeft bereikt als het gaat om het faciliteren van bevolkingsgroei?” De term ‘woningbouwopgave’ is wat hem betreft een verkeerde woordkeuze. “Het is namelijk een keuze om immigratie, de grootse aanjager van bevolkingsgroei, te faciliteren.”

Tenslotte gaat BVNL de hoogheemraden scherp controleren op het betaalbaar houden van water.
De Mos: “BVNL zou graag zien dat de stijging van de waterschapsbelasting ten gevolge van de energiecrisis wordt teruggedraaid, als deze crisis vroeg of laat ten einde komt. Het laten stijgen van de tarieven van zuiverings- en watersysteemheffing vindt geen draagvlak bij BVNL.”

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.