Waarom BVNL Groningen een referendum over gas wil

Terwijl sommige partijen voor of tegen gaswinning in Groningen zijn, zoeken wij de middenweg. BVNL Groningen wil een referendum over de vraag of er wel of geen gas in Groningen mag worden gewonnen.

Als Groningers begrijpen we hoe gevoelig dit onderwerp ligt in de provincie en vinden daarom dat de Groningers zelf moeten beslissen of er gas gewonnen moet worden. Het gasdossier heeft namelijk één rode draad: er zijn te lang beslissingen genomen voor ons, niet door ons.

De gaswinning gaat nog steeds door

Hoewel kabinet Rutte-IV officieel heeft besloten om de gaswinning te beëindigen, wordt er nog steeds gas gewonnen (2,8 miljard kubieke meter in het huidige gasjaar). Bovendien heeft staatssecretaris Vijlbrief aangegeven dat het gasveld in een noodsituatie weer open gaat.

Aangezien we momenteel niet weten of we genoeg gas hebben aan het einde van dit jaar, kan het nog alle kanten op. En als het gasveld open moet blijven, is het niet realistisch dat de regering dit voor de verkiezingen gaat vertellen. Dezelfde onzekerheid speelt op de langere termijn. Niemand weet of Nederland genoeg betaalbare energie heeft om de komende tien jaar te blijven draaien.

BVNL Groningen verwacht een nieuwe discussie over gas

Er bestaat een kans dat er, zelfs na het vernietigende rapport van de enquêtecommissie, in de komende jaren toch weer een discussie ontstaat over extra gaswinning in Groningen. Als we dit nu al zien aankomen, dan willen wij als Groningers opkomen voor onze provincie. Dat betekent dat we met elkaar in gesprek moeten gaan over dit onderwerp. Over de vraag of er wel of niet gewonnen moet worden, maar ook over de eisen die wij als provincie stellen als het toch nodig blijkt om door te gaan met de gaswinning. Want wij vinden dat wij heel wat te eisen hebben.

Te complex voor een normale verkiezing

De gaskwestie is volgens ons te complex om te bespreken via een paar regels in een verkiezingsprogramma. Bij eerdere referenda zagen we dat er meer ruimte ontstond om een vraagstuk van alle kanten te bekijken alvorens een gezamenlijke keuze te maken. En dat is wat wij nu ook willen: samen kiezen. Voor Groningen, door Groningen.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.