Robert Pestman sluit zich aan bij Belang van Nederland

Statenlid Robert Pestman sluit zich per direct aan bij Belang van Nederland, de nieuwe partij van de Tweede Kamerleden Wybren van Haga, Olaf Ephraim en Hans Smolders.

“De stap richting deze nieuwe partij is snel gemaakt. Ik ken zowel Wybren van Haga als Richard de Mos, met wie ik een hele goede band heb, al jaren”, aldus Pestman over zijn aansluiting bij Neerlands nieuwste politieke beweging.

Belang van Nederland wil de ondernemerspartij bij uitstek worden

“In haar oprichtingsmanifest pleit Belang van Nederland ook voor het laten terugkeren van de menselijke maat, zodat onwenselijke schaalvergrotingen in zorg, onderwijs en ambtelijke diensten wordt tegengegaan en teruggedrongen. Essentiële beroepen, o.a binnen de zorg, politie, onderwijs en defensie moeten beter worden beloond. Dat zijn standpunten waar ik mij volledig in kan vinden”, aldus Pestman, die zowel in de Staten als straks in de gemeenteraad van Groningen, de volledige vrijheid krijgt om onderwerpen die in op regionaal en stedelijk niveau spelen te agenderen.

Gemeenteraadsverkiezingen

“Wij weten lokaal het beste wat er speelt,” aldus Pestman, die zich zorgen maakt over de veiligheid in de stad. “De laatste 7 á 8 moorden zijn, soms op klaarlichte dag, gepleegd door psychiatrische patiënten, die bij de instanties bekend zijn. De politie moet beter samenwerken met de GGD”.

Verder pleit Pestman voor meer betaalbare woningen, een kleiner ambtenarenapparaat door minder regeldruk en bemoeienis van de overheid en stoppen met van het gas afgaan, een project dat alleen maar zorgt voor een hogere energierekening. Pestman is al druk met het werven van geschikte kandidaten. “En het loopt storm”

Partijleider Wybren van Haga reageert verheugd op de komst van het Groningse Statenlid

“Robert heeft een groot netwerk in Groningen. Hij gaat ervoor zorgen dat Belang van Nederland bij zowel de gemeenteraadsverkiezingen van maart als de Provinciale Statenverkiezingen van het jaar erna, hoge ogen gaat gooien, omdat we de belangen van Groningen hoog op de politieke agenda willen zetten”, aldus Van Haga, die zich in Den Haag hard gaat maken voor typische Groningse thema’s, zoals het ein-de-lijk in orde maken van de schadeafhandeling van de gaswinning. “Ook willen we voorkomen dat het Groninger landschap, met veel landbouwgrond, te grabbel wordt gegooid aan grootschalige wind- en zonneparken. Daarnaast moeten we stoppen met het onzalige stikstofbeleid, zodat boeren kunnen blijven boeren.”

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.