Van Haga pleit voor onderzoek veilige gaswinning Groningen

Belang van Nederland pleit ervoor om het zogeheten navulscenario te onderzoeken, teneinde aardgaswinning in Groningen weer mogelijk te maken. Hiermee wordt stikstofgas in leegkomende delen van het gasveld geïnjecteerd om aardbevingen te voorkomen.

“Vooropgesteld, we moeten alleen het winnen van gas hervatten als dat veilig kan! Maar er zit naar schatting nog 600 miljard kuub aardgas in het veld, dat is goed voor 75 miljard euro. Dat is het waard om de mogelijkheid van stikstofinjecties te onderzoeken. Bij eventuele hernieuwde aardgaswinning moeten er met Groningen goede afspraken gemaakt worden, zodat zij vooraan zitten om maximaal te profiteren van de baten”, aldus Van Haga, die bij hernieuwde gaswinning pleit een Gronings Gasfonds, waarbij niet alleen geld wordt gerealiseerd voor eventuele schades, maar ook voor directe investeringen in de provincie. Ook blijft Van Haga drukken op het snel realiseren van meer kerncentrales. 

Betaalbaar houden energierekening morele plicht

Van Haga doet zijn voorstel naar aanleiding van de snel stijgende energietarieven. Deze stijgen zo hard dat gas en licht in 2022 onbetaalbaar dreigen te worden voor grote groepen Nederlanders, zowel voor lage- als middeninkomens. Betaalde een gemiddeld vierpersoons huishouden een jaar geleden nog 507 euro voor gas en licht op jaarbasis, exclusief belastingen en heffingen, inmiddels is dat opgelopen naar 1229 euro. 

“Dat is echt een bizarre prijsstijging, welke zal leiden tot een grote golf aan energiearmoede”, aldus Tweede Kamerlid Wybren van Haga, die wijst op de oorzaak van de oplopende tarieven: het grote tekort aan gas in Europa. “Het betaalbaar houden van de energierekening is een morele plicht van de overheid, daar moet snel op geacteerd worden.” 

Voorkom energiecrisis, leg reserve gasvoorraad in lege velden Slochteren 

Afgelopen winter en voorjaar waren relatief koud, hierdoor zijn de Nederlandse gasvoorraden slechts voor de helft gevuld. 

“Deze situatie van een naderende energiecrisis volstrekt onacceptabel, zeker met de naderende winter voor de deur. De overheid moet het gastekort als de wiedeweerga aanvullen, bijvoorbeeld door in de lege gasvelden van Slochteren een reserve gasvoorraad aan te leggen”, aldus Van Haga die vindt dat er snel gas moet worden ingekocht. 

Rekening klimaatwaanzin bij burger 

Belang van Nederland stelt dat de rekening van de klimaatdoelstellingen nu op alle fronten bij de burger terechtkomt. “Dat hele verduurzamingsverhaal kost heel veel geld en die kosten worden bij burgers en bedrijven neergelegd,” aldus Van Haga die vindt dat een inzet op verduurzaming juist voor een lagere energierekening moet zorgen. 

Vragen van het lid Van Haga aan de minister van Klimaat en Energie inzake grote tekorten aan gas 

1) Bent u bekend met het bericht ‘Energierekening wordt onbetaalbaar voor lage en middeninkomens’ (1)? 

2) Wat vindt u van het feit dat energietarieven zo hard stijgen dat gas en licht in 2022 onbetaalbaar dreigen te worden voor grote groepen Nederlanders, zowel voor lage- als middeninkomens? Graag in uw toelichting hoe u gaat voorkomen dat energievergelijker Gaslicht.com gelijk gaat krijgen met haar voorspelling dat de energierekening volgend jaar nog eens honderden euro‘s zal stijgen. 

3) Wat is uw reactie op de stellingname van de voorzitter van de vereniging van schuldhulpverleners NVVK, die stelt dat de stijgende energieprijzen ontzettend zorgwekkend zijn? Graag een toelichting 

4) Wat vindt u van het feit dat de  drie bouwstenen die de inkomenspositie van Nederlanders bepalen, te weten energie, zorg en huur, zo vreselijk snel stijgen? Graag een toelichting met daarin uw visie hoe u deze negatieve spiraal wilt doorbreken. 

5) Bent u bekend met het feit dat uit eerder onderzoek bleek dat 650.000 mensen moeite hebben met het betalen van hun energierekening en lijden aan energiearmoede? Zo ja, bent u er zich van bewust dat deze groep door de stijgende energiekosten steeds groter wordt en wat gaat u doen om dat tij te keren? Graag een toelichting 

6) Bent u bekend met het feit dat de verduurzaming energie voorlopig niet goedkoper maakt? Zo ja, wat gaat u concreet doen om de rekening van uw klimaatdriften niet bij de burger en het bedrijfsleven te leggen? Graag een toelichting 

7) Wat gaat u doen om de te beperkte gasvoorraad weer op peil te brengen? Graag een toelichting, zeker nu de aanvoer van gas uit Rusland stokt. 

8) Wordt er actief gas naar ons land verscheept? Zo ja, vanuit welke landen en in welke hoeveelheden? Graag een toelichting 

9) Heeft u de bereidheid om de lege gasvelden van Slochteren vol te pompen met ingekocht gas, teneinde een reserve gasvoorraad aan te leggen? Graag een toelichting 

10) Bent u bekend met het feit dat Wim Turkenburg, emeritus hoogleraar Science, Technology & Society van de Universiteit Utrecht, stelt dat het injecteren van stikstofgas in leegkomende delen van het gasveld Groningen aardbevingen weet te voorkomen? Graag uw reactie hierop 

11) Deelt u de mening dat de naar schatting nog 600 miljard kuub aardgas in Groningen, dat is goed voor 75 miljard euro, het waard is om de mogelijkheid van stikstofinjecties te onderzoeken en met Groningen goede afspraken te maken dat zij vooraan zitten om te profiteren van de baten van eventueel hernieuwde aardgaswinning? Graag een toelichting 

12) Heeft u de bereidheid om bij eventuele hernieuwde gaswinning een Gasfonds voor Groningen op te richten, waarmee niet alleen eventuele schades direct kunnen worden vergoed, maar ook directe investeringen in de provincie gedaan kunnen worden? 

13) Heeft u de bereidheid om het gas bij eventuele hernieuwde gaswinning alleen voor binnenlands gebruik aan te wenden? Graag een toelichting 

(1) https://www.ad.nl/geld/energierekening-wordt-onbetaalbaar-voor-lage-en-middeninkomens~ae2d0190/

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.