BVNL biedt oplossingen om energierekening goedkoper te maken

In het debat over de gasmarkt komt BVNL met oplossingen voor het betaalbaar houden van de energierekening. “Als eerste moet minister Jetten het Groninger gasveld weer openen, in combinatie met water- of stikstofinjectie. Technisch gezien is het mogelijk om de 450 miljard m3 te veilig te produceren”, aldus Wybren van Haga. Daarnaast wil BVNL andere kleinere gasvelden op land en zee versneld ontwikkelen.

Hoge belastingen heffen op energie is een politieke keuze. Deze belastingen moeten per direct omlaag en niet pas over drie maanden, zoals het kabinet heeft laten doorsijpelen. Van Haga: “Mensen en ondernemers zitten nu in de problemen. Daarom willen wij de btw op energie verder verlagen. Ook de inkomstenbelasting en de werkgeverslasten moet drastisch worden verlaagd, zodat mensen meer geld overhouden van hun loon.” De gasbaten kunnen ingezet worden voor de financiering.
“En gelukkig hebben we ook nog een onzinnig stikstoffonds waar 25 miljard euro in zit en een hallucinant klimaatfonds waar maar liefst 35 miljard euro in zit. Deze gelden kunnen worden ingezet voor het afwentelen van de energiecrisis.”

Energiebesparing is een nationale zaak
Energiebesparing is iets goeds, zolang dit niet ten koste gaat van onze economie en bedrijven. Echter, is het ook een nationale zaak, die niet onder de uitdijende macht van de EU moet vallen. Het Europese noodplan voor energiebesparing, waarin de Europese Commissie ons kan verplichten tot energiebesparing, kan dan ook niet op onze goedkeuring rekenen. Hoewel BVNL blij is met de afzwakking van dit plan, hebben wij er ook nog een aantal vragen over:

  • In hoeverre zijn wij volgens de minister op weg om het doel van 15% energiebesparing in de winter te halen?
  • Kunnen dit ook structurele besparingen zijn die niet ten koste van de economie en bedrijven gaan?
  • Kan Nederland gebruik maken van een uitzondering als er toch wordt gekozen voor een verplichting?

Daarnaast kondigde de Europese Commissie vorige week bizarre socialistische plannen aan, die energiebedrijven keihard straffen door hun winst af te pakken. Ook vragen wij ons af wat de realistische verwachtingen zijn van de minister als het gaat om de totale vulgraad van de gasopslagen aan het begin van de winter. Dat de regels opzij gezet worden om dit te bewerkstelligen is goed, maar waarom wenden wij ons tot duur LNG, terwijl dat 20x meer kost dan gas uit onze eigen bodem? Het Groninger gasveld blijft een haalbare, betaalbare en realistische oplossing. En de gaswinning op land kan efficiƫnter door de procedures te versnellen. BVNL diende hier eerder al een motie voor in. Wij moeten nu inzetten op constructieve energiebesparing en structurele besparing van de kosten. Waarbij aansturen op vrede in Europa, in plaats van het verder bewapenen van dit conflict, een belangrijk onderdeel is.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.