BVNL's weg naar energie-onafhankelijkheid: kerncentrales en innovatie

BVNL is voor duurzaamheid en zorgen voor een goed milieu, mits dat op een verstandige manier wordt ingestoken. Wij zijn tegen windmolens op land en zee, of het opofferen van bouwgrond of landbouwgrond ten behoeve van zonne-akkers. Maar minder energie verbruiken door woningen goed te isoleren kan aangemoedigd worden. Zonnepanelen op woningen en kantoren plaatsen is prima. Duurzaamheid mag nooit een obsessie worden. Technisch en financieel rendement is leidend.

DAAROM WILLEN WIJ:

 • Zo snel mogelijk energiesoeverein worden en betaalbare energie produceren voor de inwoners van Nederland. Dit kan door snel 4 nieuwe kerncentrales te bouwen en het gasveld in Groningen veilig en verantwoord open te houden.
 • De Europese Green Deal en het Klimaatakkoord zeggen we op. Nederland zet in op innovatie en technisch verstandige oplossingen die bijdragen aan een goed milieu.
 • Het gasveld in Groningen kan veilig open gehouden worden door te produceren op een laag productieniveau van bijvoorbeeld 12 miljard m3 per jaar in combinatie met waterinjectie of stikstofinjectie zodat de druk in het veld op peil blijft en het risico op seismische activiteit wordt geminimaliseerd.
 • De zoutwinning in Groningen moet zeer zorgvuldig worden bekeken. De bevolking maakt zich grote zorgen en het mag niet zo zijn dat er weer huizen gaan verzakken. Eventuele schade bij gas-, zout-, water-, en schaliegaswinning moet adequaat, ruimhartig en snel worden vergoed uit de opbrengst van de winning.
 • Versneld inzetten op geothermie.
 • We gaan onderzoek doen naar de haalbaarheid van winning van schaliegas in Nederland.
 • Kolencentrales openhouden totdat goede stabiele alternatieven voorhanden zijn.
 • Geen nieuwe windmolens op land of op zee.
 • Onderzoek naar SMR (Small-Modular-Reactor) energiecentrales op basis van bestaande en Thorium technologie wordt actief gestimuleerd.
 • Parallel aan de bestaande energiesystemen overschakelen op waterstof. Hiervoor moet wel eerst de productie, het transport en de afname geregeld worden. Waterstof kan prima bestaan naast andere energievormen, zoals aardgas. Er wordt alleen subsidie aan waterstofprojecten gegeven die aantonen dat op termijn de energiebalans met betrekking tot productie en verbruik efficiënt is.
 • De overheid verduurzaamt eerst op een realistische manier haar eigen gebouwen, voordat gewone hardwerkende Nederlanders worden lastiggevallen.
 • Gemeentelijke monumenten mogen zonder vergunning duurzame maatregelen nemen, zoals het plaatsen van zonnepanelen en dubbel glas.
 • Er worden geen zonnepanelen geplaatst op onbebouwde grond of op water. Zonnepanelen op daken wordt aangemoedigd en vergunningsvrij gemaakt.
 • Nieuwe huizen moeten worden gebouwd met het meest zuinige energielabel A++++ waarbij ook verwarmen op aardgas als duurzaam wordt bestempeld en alleen echt duurzame maatregelen zoals goede isolatie meetellen. BVNL gaat inzetten op een hogere isolatiegraad.
 • Hybride systemen worden niet verplicht in 2026 en gasgestookte CV- ketels blijven toegestaan. Warmtepompen worden niet verplicht.
 • CCS (Carbon Capture and Storage) wordt verboden. Deze techniek levert niets op en kost wel heel erg veel energie.
 • De salderingsregeling voor zonnepanelen op daken blijft intact.
 • Subsidies worden zoveel mogelijk gestopt.
 • Datacenters gebruiken veel te veel koelwater en daarom moeten nieuwe datacenters drinkwaterneutraal zijn.
 • We gaan zorgen dat er zowel binnenstedelijk als op het platteland meer bomen worden geplant. Meer bomen is goed voor ons milieu.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.