AOW toch niet ontkoppeld – BVNL wil ouderen compenseren

Opnieuw een financiële domper voor het kabinet: de Eerste Kamer wil dat de AOW volledig gekoppeld blijft aan het minimumloon. Volledig terecht, vindt BVNL. De vraag is nu: waar gaat het kabinet dit geld vandaan halen? BVNL heeft wel een idee.

Onzalig plan
Onze ouderen hebben zich jarenlang ingezet voor Nederland. Ze hebben hard gewerkt en hard gestreden voor vele rechten, vrijheden en verworvenheden waar wij nu van kunnen genieten. Dat zij dus op hun oude dag beroofd zouden worden van geld dat zij, letterlijk notabene, verdiend hebben, zou dus volstrekt onrechtvaardig zijn. BVNL is dan ook blij dat de Eerste Kamer dit onzalige plan van het kabinet in de kiem heeft gesmoord. Maar het slaat wel een gat in de toch al wankele begroting. En hoe zit het met de compensatie, nu het minimumloon gaat stijgen? Want dat betekent natuurlijk wel dat ouderen met terugwerkende kracht recht hebben op AOW. De SVB is waarschijnlijk al wanhopig onder het spreekwoordelijke matras gedoken, om te zoeken naar dat geld.

Ouderen zijn geen bezuinigingspost
BVNL schiet te hulp en herinnert het kabinet eraan dat er een fondsje is waar nog wel wat uit te halen valt. Tenslotte kan er van die 25 miljard voor de zelfverzonnen ‘stikstofcrisis’ wel wat naar onze ouderen. Wat BVNL betreft is het simpel: je moet geen impuls-aankopen doen, als je je basisbehoeften nog niet bekostigd hebt. En onze ouderen zijn geen verkapte bezuinigingspost, zodat het kabinet het zich kan veroorloven om luxe kan gaan shoppen. De koppeling van de AOW aan het minimumloon zou jaarlijks rond de 3 miljard gaan kosten. Dat is voor de volledige drie jaar die deze kabinetsperiode nog duurt, nog niet eens de helft van het geld dat nu voor het stikstoffonds gereserveerd is. En aangezien de klimaatdoelen toch volstrekt onrealistisch en onhaalbaar zijn, hoeveel geld je er ook tegenaan smijt, kunnen we dat geld beter besteden aan de mensen die zich jarenlang hebben ingezet voor Nederland.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.