VWS blijft bij geheimhouding OMT-opnames – BVNL gaat naar de rechter

Deze week ging BVNL in gesprek met het Ministerie van VWS over de geheime OMT-opnames, waar wij inmiddels al ruim een jaar om vragen. We vertrokken zonder opnames, maar met een belangrijke conclusie: het achterhouden van deze informatie gebeurt bewust en met een politieke motivatie.

De wet is duidelijk: geen ruimte voor geheimhouding
“Ik hoor wat u zegt” en “Dat vindt u”, was het herhaaldelijke antwoord van de VWS-ambtenarendelegatie die BVNL te woord stond op het ministerie, op onze vragen waarom onze Woo-verzoeken over de schimmige geluidsopnames van OMT-vergaderingen stelselmatig worden vertraag en getraineerd.
Maar dat ‘vinden’ wij helemaal niet, dat zegt vooral de wet. De Wet open overheid (Woo) geeft nog minder ruimte voor het niet verstrekken van informatie door de overheid dan zijn voorganger, de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Ook het vermeende ‘belang van de Staat’, dat ijzerenheinig als excuus wordt aangevoerd door het ministerie, mag volgens de Woo niet zonder gedegen onderbouwing worden ingezet en al helemaal niet als er geen sprake meer is van een nood- of crisissituatie. Dat meerdere organisaties en staatsrechtskundigen daar al op gewezen hebben, vindt VWS niet relevant. De OMT-opnames blijven veilig opgeborgen in het hermetisch afgesloten archief. Hoe lang ze bewaard worden? Meer dan ‘voorlopig’ kon ons niet worden gegarandeerd.

Op naar de rechter
Wybren van Haga: “Hoewel we onverrichter zake huiswaarts moesten, heeft dit gesprek wel bevestigd wat wij vermoedden: deze opnames moeten koste wat het kost geheim blijven, omdat er dingen op staan die wij en de burgers van Nederland niet mogen horen. Het besluit om geen openheid van zaken te geven, heeft niets te maken met de wet, of het belang en de veiligheid van de Staat en haar burgers, maar alles met politieke en persoonlijke belangen van de mensen die bij die vergaderingen betrokken waren. In die zin was het een verhelderend en nuttig gesprek. En nu gaan wij voorwaarts: naar de rechter welteverstaan. Want die opnames, die moeten vrijgegeven worden.”

Het gesprek met het Ministerie van VWS is opgenomen. Omdat BVNL wél transparant is, publiceren wij deze opname, zodat u zelf kunt luisteren.

Steun onze strijd voor de OMT-opnames
Het is van groot belang dat de waarheid achter het coronaschandaal boven tafel komt. De OMT-opnames zijn daarvoor cruciaal, omdat die informatie bevatten over het hoe, waarom en wie van verregaande keuzes en beslissingen over de coronamaatregelen, die ons land op slot hebben gezet en ongekende schade hebben aangericht. Zonder duidelijkheid hierover kan het coronabeleid nooit echt geëvalueerd en getoetst worden en zal er geen rekenschap worden afgelegd door degenen die verantwoordelijk zijn.

U kunt ons helpen de opnames openbaar te maken, door onze juridische procedure tegen het Ministerie van VWS te ondersteunen middels een donatie. Alle kleine beetjes helpen en alle middelen die wij ophalen gebruiken wij om deze zaak voort te zetten. Wij houden u zoveel mogelijk op de hoogte van alle ontwikkelingen, via deze website, maar bijvoorbeeld ook door mailings met updates en in onze wekelijkse nieuwsbrief. Wij danken u hartelijk voor uw steun, in het verleden en in de toekomst!

Doneer hier voor onze juridische strijd voor de OMT-opnames.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.