5e Verlenging coronaspoedwet illustreert dictatoriaal kabinetsbeleid

Als het aan het kabinet ligt, wordt de coronaspoedwet tot in de eeuwigheid verlengd. Vandaag wordt er gesproken over de vijfde verlenging van deze zinloze wet, die burgers van hun rechten en vrijheden berooft. Voor BVNL is dit volstrekt onacceptabel.

110 Mensen op de IC
Volgens het kabinet is er nog steeds sprake van een ‘directe dreiging van de Covid-19 epidemie, waardoor maatregelen noodzakelijk kunnen zijn ter afwending van die dreiging’. Op grond daarvan wordt de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 voor de vijfde keer verlengd. Bespottelijk, aangezien er volgens de laatste cijfers slechts 110 mensen op de intensive care liggen die, naast Covid, allemaal andere aandoeningen hebben, die de werkelijke reden zijn van hun opname. Het ‘advies’ om de coronaspoedwet nogmaals te verlengen is daarmee dus volledig bezijden de realiteit. Maar dat is misschien wel de kern van het hele coronabeleid: dat het niets, maar dan ook niets, met de werkelijkheid te maken heeft.

Politieke dealtjes
BVNL heeft bij de invoering ervan tegen de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 gestemd en ook tegen elke verlenging. Dat zullen wij ook deze keer doen. De maatregelen die voortvloeien uit deze wet zijn niet proportioneel, niet effectief en bovendien helemaal niet tijdelijk. Corona had nooit op de lijst van A-ziekten mogen komen, maar door stevig politiek handelen – tenslotte is hij een meester in het sluiten van dealtjes – heeft minister Hugo de Jonge ervoor gezorgd dat dit virus daar toch op terechtkwam. Naast MERS (34% sterftekans), SARS (10% sterftekans) en Ebola (50% sterftekans). De sterftekans bij Corona is 0.15%. Iedereen met een klein beetje gezond verstand zal dus moeten concluderen dat Corona op deze lijst niet thuishoort. Maar zonder A-status kan de virusdictatuur geen stand houden. Dus dan is de optelsom natuurlijk snel gemaakt.

Wandelende proefkonijnen
We leven in de omgekeerde wereld. Volgens het kabinet moet de spoedwet zorgen voor een proportionele en effectieve aanpak van het virus. Ironischer kan het bijna niet, als je je realiseert dat de twee jaar maatregelen die we inmiddels hebben gehad, voor precies het tegenovergestelde hebben gezorgd. Geen enkele maatregel heeft tot nu toe aantoonbaar effect gehad op het terugdringen van het virus, maar wat wel onomstotelijk vaststaat, is dat ze mensen tot wanhoop hebben gedreven, de dood in hebben gejaagd en de maatschappij en economie hebben verwoest. Daarnaast zijn vele Nederlanders inmiddels verworden tot wandelende proefkonijnen van de farmaceutische industrie, ingespoten met experimentele vaccins, zonder dat zij zich dat gerealiseerd hebben. Nu pas wordt langzamerhand duidelijk wat de schadelijke bijwerkingen en gevolgen zijn van deze stiekeme clinical trial en BVNL houdt het hart vast voor wat er nog aan slachtoffers gaat vallen.

De staat als dader
Wat veel mensen niet weten, is dat vorige week in de ministerraad zelfs de zesde verlenging van de coronaspoedwet al is aangenomen. Er is niets tijdelijks aan wat er hier gebeurt. Al bij de vierde verlenging heeft BVNL het uitgebreid over het inperken van onze grondrechten gehad. Over vrijheid van meningsuiting, het demonstratierecht, de onaantastbaarheid van het lichaam, het recht op bewegingsvrijheid, het recht om inkomen te verdienen, het recht op onderwijs. Allemaal geschonden door de overheid op valse gronden. Maar dit zijn fundamentele rechten en het moet nu echt afgelopen zijn. De staat als dader is levensgevaarlijk. We moeten proberen de machtsbalans te herstellen, voordat het te laat is.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.