BVNL stelt Kamer- en raadsvragen over verbod op vleesreclames

BVNL stelt zowel in de Tweede Kamer als in de gemeenteraad van Haarlem vragen over het Haarlems verbod op vleesreclames. De gemeente Haarlem gaat reclames voor vlees in de openbare ruimte verbieden vanwege de ‘impact’ van het product op het klimaat.

BVNL betitelt de Haarlemse actie als populistisch, schadelijk voor de binnenlandse varkensvleesproductie en belemmerend voor het dierenwelzijn. Zeker als andere steden deze vorm van censuur gaan overnemen.

Aantasting van de vrijheid van onderneming
“Het is gevaarlijk om uit ideologische overwegingen reclames in de ban te doen. Bovendien is het aanwakkeren van anti-vlees sentimenten slecht voor de economie, want zij die een dergelijk reclameverbod eisen, tasten de grondslagen van onze sociale markteconomie aan”, aldus Wybren van Haga. “Dit is een onaanvaardbare aantasting van de vrijheid van ondernemerschap. Reclame moet worden toegestaan voor alle legaal in de handel gebrachte producten, inclusief vlees en inclusief prijzen. Een verbod op reclame voor vlees zou fataal zijn voor varkenshouders, die door de desastreuze stikstofplannen van het kabinet het mes al op de keel hebben. Bovendien zal de productie van varkensvlees zich door de anti-vleeslobby verplaatsen naar landen waar het vele malen slechter gesteld is met de standaarden voor dierenwelzijn.”

Groene Khmer
Het Haarlems BVNL-raadslid Joey Rademaker schaamt zich de ogen uit de kop dat Haarlem, zover bekend, de eerste stad ter wereld die deze beslissing heeft genomen. “De door de Groene Khmer opgelegde censuur stigmatiseert vleeseters en zet de vrijheid om te kiezen voor legaal in Nederland bestaande producten ernstig onder druk. Bovendien is het verbieden van reclames uit politiek geboren motieven welhaast dictatoriaal.”

Vragen van BVNL in de Tweede Kamer:

1) Bent u bekend met de berichtgeving inzake het verbod op vleesreclames in Haarlem.?

2) Deelt u de mening dat het verbieden van reclames uit politiek geboren motieven welhaast dictatoriaal te noemen is? Zo nee, hoe ziet u dit klimaatgedram dan?

3) Deelt u de mening dat de door de Groene Khmer opgelegde censuur vleeseters stigmatiseert en de vrijheid om te kiezen voor legaal in Nederland bestaande producten ernstig onder druk zet?

4) Deelt u de mening dat het verbod op vleesreclames een onaanvaardbare aantasting van de vrijheid van ondernemerschap is? Zo ja, wilt u alle reclames toestaan voor alle legaal in de handel gebrachte producten, inclusief vlees en inclusief prijzen? Graag een gedetailleerd antwoord.

5) Deelt u de mening dat een verbod op reclame voor vlees fataal zou zijn voor varkenshouders, die door de desastreuze stikstofplannen van het kabinet het mes al op de keel hebben? Zo ja, hoe gaat u deze sector beschermen?

6) Deelt u de mening dat de productie van varkensvlees door de anti-vleeslobby zich zal verplaatsen naar landen waar het vele malen slechter gesteld is met de standaarden voor dierenwelzijn? Graag een gedetailleerd antwoord.

Vragen van BVNL in de de gemeenteraad van Haarlem:

1) Bent u bekend met de berichtgeving inzake het verbod op vleesreclames in Haarlem?

2) Deelt u de mening dat het verbieden van reclames uit politiek geboren motieven welhaast dictatoriaal te noemen is? Zo nee, hoe ziet u dit klimaatgedram dan?

3) Deelt u de mening dat de door de Groene Khmer opgelegde censuur vleeseters stigmatiseert en de vrijheid om te kiezen voor legaal in Nederland bestaande producten ernstig onder druk zet?

4) Deelt u de mening dat het verbod op vleesreclames een onaanvaardbare aantasting van de vrijheid van ondernemerschap is? Zo ja, wilt het verbod op vleesreclames als de wiedeweerga terugdraaien?

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.