Behoud Nederlandse boeren, behoud wereldwijde voedselzekerheid

We stevenen af op een wereldwijde voedselcrisis. Vandaag praat de Tweede Kamer in de commissie voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking over voedselzekerheid en water. BVNL benadrukt het belang van het behoud van de agrarische ondernemers in Nederland. Niet alleen voor onze eigen voedselvoorziening, maar vooral ook voor alle mensen die wereldwijd nu al honger lijden.

Zero Hunger
“Zero Hunger is een van de zogenaamde Sustainable Development Goals, waar het kabinet zich aan gecommitteerd heeft. Maar als we zo doorgaan hebben we straks Zero Food”, aldus Wybren van Haga. “In haar kabinetsbrief verzekert minister Schreinemacher van BuHaOs ons ervan dat Nederland en de EU geen last zullen hebben van voedselonzekerheid. Maar de minister realiseert zich kennelijk niet dat dat op dit moment al zo is. 200.000 Nederlanders zijn op dit moment afhankelijk van de Voedselbank. Steeds meer kinderen gaan met een lege maag naar school. Nu nog omdat mensen de boodschappen niet meer kunnen betalen door de stijgende prijzen, maar straks ook omdat er geen boodschappen meer zijn om af te rekenen. Onze boeren worden weggezet als een stel vervuilende kapitalisten, die toch bijna alleen maar produceren voor de export. Maar als de plannen om de boerensector in Nederland te decimeren doorgezet worden, heeft dat niet alleen gevolgen voor onze eigen voedselproductie, maar vooral ook voor die van andere landen. De waarde van onze boeren wordt door het kabinet stelselmatig onderschat.

Domino-effect
BVNL wijst ook op de verregaande klimaat- en duurzaamheidsmaatregelen die in EU-verband aan de lidstaten worden opgelegd. Deze maken het steeds moeilijker voor voedselproducenten om nog rendabel te ondernemen en betaalbaar en voldoende voedsel te produceren. Van Haga: “Opeens moeten de boeren hun aardappels al voor oktober van hun land halen. Dit zorgt er niet alleen voor dat de aardappelopbrengst minder wordt, maar ook die van andere gewassen. Het kabinet veroorzaakt met deze klimaatreligie een schadelijk domino-effect en ondertussen lijden er steeds meer mensen honger. Tegelijkertijd gaat Nederland boeren in Oekraïne subsidiëren, terwijl we geen flauw idee hebben hoe lang deze vreselijke oorlog nog duurt en of de investeringen wel iets zullen opleveren. “

De drie C’s
En naast Zero Hunger, lijdt de klimaatdoctrine straks ook nog tot Zero Water. Waterbedrijven in Nederland slaan alarm vanwege een naderend drinkwatertekort. Het is nog maar de vraag of alle nieuwe woningen uit de wonigbouwopgave nog wel kunnen worden voorzien van water. “Zo langzamerhand begint Nederland zelf een ontwikkelingsland te worden”, aldus Van Haga. “We moeten nu eerst onszelf gaan redden, voor we de held uit gaan hangen in andere landen. De drie C’s’: Climate, Conflict en Covid hebben ervoor gezorgd dat we aan de vooravond staan van een nieuwe, wereldwijde, voedselcrisis. Maar het zijn allemaal bestuurlijke, door wanbeleid gecreëerde, problemen. Laten wij dus stoppen met doen alsof ook deze crisis ons overkomt. Er is genoeg voedsel en water voor ons allemaal. Behalve als we ons de kaas van het brood laten eten door oorlogszuchtige linkse alarmisten, rigide regels en verkeerde modellen van deze totalitaire staat. Want dan zitten we straks allemaal op een houtje te bijten.”

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.