Waterschade-slachtoffers Limburg moeten volledig gecompenseerd worden

Wybren van Haga is razend op VVD-minister Yeşilgöz. De afhandeling van de schadevergoedingen is niet alleen uiterst traag, maar nu dreigt ook nog eens niet alles te worden vergoed.

“Volstrekt onacceptabel. Limburg is getroffen geweest door een natuurramp met een omvangrijke schade, daarbij past geen getreuzel en Hollandse zuinigheid, maar een ruimhartige en snelle afwikkeling van de schade,” aldus Van Haga, die middels Kamervragen de minister zal oproepen om voor de zomer de schadevergoeding voor de volle 100% uit te keren. 

Vragen van Wybren van Haga aan de minister van Veiligheid en Justitie, inzake schadevergoeding Limburg: 

1) Bent u bekend met het bericht ‘Rijk moet vaart maken met schadevergoeding’

2) Deelt u de mening dat Limburg getroffen is geweest door een natuurramp met een omvangrijke schade en dat de slachtoffers die hier niets aan kunnen doen alle steun verdienen? Zo ja, waarom wordt uw optreden dan gekenmerkt door treuzelen en Hollandse zuinigheid? 

3) Bent u bekend met de belofte van uw voorganger Ferd Grapperhaus die heeft gesteld dat de overheid ruimhartig zou zijn in de tegemoetkoming? Zo ja, wilt u alsnog toewerken naar een ruimhartige en snelle afwikkeling van de schade? Graag een gedetailleerd antwoord. 

4) Wilt u voor de zomer de schadevergoeding voor de volle 100% uitkeren?

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.