Orkaan Hugo veroorzaakt perfect storm op de woningmarkt

Om de woningcrisis in Nederland te bezweren is minder ingrijpen, minder overheid, en meer marktwerking nodig. Dat betekent starten met bouwen, eigendomsrecht respecteren en geen regulering van de middenhuur. Daarmee herstellen we de balans en komen we tot duurzame oplossingen voor de woningmarkt.

Honderden miljarden schade
De woningmarkt stevent af op een regelrechte ramp. De verkoop van woningen aan beleggers en particulieren is ingestort en het aantal bouwaanvragen keldert. De regulering van de middenhuur zal niet meer, maar juist minder betaalbare huurwoningen opleveren. De stikstofbouwstop, CO2-gekte, duurzaamheidseisen, warmtepompen, de 40-40-20 regel, lange vergunningstrajecten, de box-3 aanval, WOZ-cap, de afschaffing van de leegwaarde-ratio en de earningstripping maatregel: er lijkt geen einde aan het wanbeleid te komen. De overheid zorgt voor een ‘perfect storm’ op de woningmarkt. Orkaan Hugo blaast iedereen omver, van bouwer tot ontwikkelaar, van ondernemer tot investeerder. En de schade op de markt loopt in de honderden miljarden euro’s.

Het is allemaal niet nodig, als we de woningmarkt niet langer ten prooi laten vallen aan linkse marketingcampagnes en Nederland van het bouwslot halen. Daarvoor zijn meerdere oplossingen:

 • Stimuleer woningcorporaties om meer sociale woningen te bouwen en geef corporaties de mogelijkheid om woningen te verkopen aan huurders;
 • Stimuleer het splitsen van grote woningen in kleinere woningen met een minimum van 30m²;
 • Schaf de kostendelersnorm af, zodat mensen kunnen samenwonen zonder een deel van hun uitkering kwijt te raken;
 • Laat de Wet betaalbare huur geen doorgang vinden;
 • Versnel het vergunningsproces voor bouwvergunningen;
 • Pak scheefwoners aan;
 • Pak woonfraude, huurders die hun sociale woning voor veel geld onderverhuren, van huurders aan;
 • Pas bestemmingsplannen aan, zodat bestaande woningen opgetopt kunnen worden;
 • Los de stikstofdwaling op. Stikstof is geen probleem, maar zonder oplossingen kan de minister zijn ambities vergeten;
 • Sta woningdelen en studentenhuizen weer toe;
 • Maak het transformeren van bedrijfsruimte naar woningen makkelijker. Er staat namelijk voor 3 miljoen m² leeg aan kantoorruimtes;
 • Voer een asielstop in om de toename van vraag naar woningen te remmen;
 • Bouw bejaardentehuizen en hofjes voor onze ouderen;
 • Doe iets aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft). Deze wet zorgt voor blokkades bij het verkrijgen van financieringen voor het bouwen van woningen;
 • Maak de overheid weer betrouwbaar. Verhuurders, eigenaren, ontwikkelaars, beleggers, bouwers, banken en ondernemers investeren niet als de overheid onbetrouwbaar is;
 • Neem onmiddellijk strenge, immigratiebeperkende maatregelen.

Stop het ‘Hugo-effect’, geef iedereen een betaalbaar dak boven het hoofd. In het Belang van Nederland.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.