Er is niets geleerd van de lessen van Pim Fortuyn

(door: Hans Smolders)

Vandaag twintig jaar geleden werd Pim Fortuyn vermoord. Problemen die hij destijds benoemde spelen nu nog, waaronder immigratie, maar een serieus debat verzandt steeds in polarisatie.

Het is vandaag twintig jaar leden dat Pim Fortuyn werd vermoord en dat ik als zijn chauffeur achter dader Volkert van der Graaf aanging. Een voor mij traumatische gebeurtenis.

Terug bij af
Het doet mij veel verdriet dat er weinig terechtgekomen is van zijn erfenis. Sterker, we lijken terug bij af. Het terugdringen van immigratie, kritiek op de Islam, opvang van vluchtelingen die beter in de eigen regio kan dan in Nederland, einde aan gezinshereniging, de handen aan het bed, meer blauw op straat, geen hoofddoekjes in overheidsorganisaties, strengere controle op uitkeringsfraude, het opzeggen van het vluchtelingenverdrag, kleinschalige scholen. Het waren standpunten die destijds een politicus onwaardig werden gevonden.

Opruier, werd Pim genoemd, irreƫle populist. VVD-er Gerrit Zalm noemde Fortuyn een gevaarlijke man die het volk bedriegt door te suggereren dat er simpele oplossingen zijn voor ingewikkelde problemen. Toenmalig VVD-er Hans Dijkstal vergeleek Pim met Berlusconi. Feller was de PvdA, aartsvijand van Fortuyn. Minister Pronk zette Pim weg als rattenvanger van Hamelen. Premier Kok (ook PvdA) verweet Pim dat hij haat en onverdraagzaamheid zaaide. Een politicus die uit het niets kwam, plots de opiniepeilingen en het politieke debat domineerde, werd weggezet als extreem-rechts. En precies dat doen de linkse partijen weer.

Serieus probleem
Zorgen over de ongebreidelde bevolkingsgroei worden stelselmatig geframed als racistisch en discriminerend. Ik wens iedereen wat weerbaarheid, zodat we kunnen debatteren over een serieus probleem: de gevolgen van de bevolkingsgroei. Door polarisatie wordt het debat doodgeslagen. Een gemiste kans, want de bevolkingsgroei is een onderwerp dat we moeten oppakken. Als immigratie blijft aanhouden zoals nu, dan wonen hier in 2070 mogelijk 22,5 miljoen mensen.

Dat heeft grote gevolgen op de al overspannen woningmarkt, de al onder druk staande verzorgingsstaat en de afbrokkelende sociale cohesie. De bevolkingsgroei trekt een zware wissel op agenten, zorgpersoneel en leraren, cruciale beroepen waaraan al een groot tekort is. Behalve dat er geen beleid is inzake bevolkingsgroei, wil de EU de arbeidsmigratie uit Marokko, Tunesiƫ en en Egypte bevorderen. Dat is niet in het belang van Nederland. Het gaat ons meer kosten dan het oplevert. Nog meer mensen uit Noord-Afrika halen, terwijl volgens het CBS de werkloosheid onder hen er groot is.

Lak aan de wil van het volk
De EU slaat de plank mis. De elite heeft lak aan de wil van het volk en gaat een referendum over de bevolkingsgroei uit de weg. Een petitie van BVNL die om immigratiebeperking vraagt, schiet echter door het plafond. Terwijl de bevolkingsgroei Nederland ontwricht, staat er geen letter over in het regeerakkoord. Dat is een verwijtbaar gebrek aan daadkracht. Laten we daarom stoppen met het almaar trekken van de racisme- en discriminatiekaart en een open en constructief debat voeren.

Dat doet recht aan Pims erfenis. Hij werd verguisd, bedreigd, gedemoniseerd en uiteindelijk vermoord op het Mediapark in Hilversum. Laat dat niet voor niets zijn geweest.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.