BVNL wil vaart maken met verbreden Houtribdijk

Tweede Kamerlid Wybren van Haga heeft in het BVNL-verkiezingsprogramma laten opnemen dat er op de Houtribdijk snel rijbanen zullen bijkomen.

“Al jaren is er vraag naar een betere verbinding met het oosten van het land”, aldus Van Haga, die erop wijst dat de provincie eerder een onderzoek startte naar de mogelijkheden voor een brugverbinding. En na de oplevering van de Westfrisiaweg eind 2018, zette ook gemeente Enkhuizen zich actief in voor een betere doorstroming over de Houtribdijk. “Er moet eindelijk gehoor gegeven worden aan de wens van twee rijbanen naar vier te gaan.”

De dijk is ruim 26 kilometer lang en heeft twee rijbanen. Er wordt regelmatig ingehaald door automobilisten, wat leidt tot gevaarlijke situaties. Het verdubbelen van de rijbanen zou bijdragen aan de veiligheid en een betere doorstroming. De Westfriese Bedrijvengroep strijdt voor goede bereikbaarheid van de regio en voor transportbedrijven als Action, Hessing, Peter Appel, Simon Loos, Van Straalen De Vries. Zij pleiten voor verbreding van de Houtribdijk en krijgen steun van BVNL. “Dit zijn bedrijven die vanuit deze regio een groot deel van de Nederlandse winkels bevoorraden en zorgen voor veel werkgelegenheid.”

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.