BVNL stelt Kamervragen over komst van asielzoekers naar leeg Tergooi-ziekenhuis

Terwijl de bevolking groeit, er sprake is van vergrijzing en een toenemende zorgvraag, lijkt het erop dat asielzoekers in het lege Tergooi-ziekenhuis in Blaricum gevestigd gaan worden. “Ziekenhuizen ombouwen tot asielwalhalla’s is knettergek” aldus Tweede Kamerlid Wybren van Haga, die er juist voor pleit om ziekenhuizen met goede zorg en spoedeisende hulpafdelingen open te houden.

“Onze bevolking groeit in rap tempo. Bovendien vergrijst deze. Er komt dus veel meer vraag naar zorg. Hoe kun je dan gebouwen/locaties met een zorgfunctie ombouwen naar asielopvang? Asielopvang die ons bovendien met dwang en drang wordt opgelegd.”

Raadsvragen in Hilversum 
BVNL-raadslid Frederique Durlacher is het roerend eens met haar partijleider. “We moeten juist alles op alles zetten om het ziekenhuisgebouw, al dan niet tijdelijk, voor de regio te behouden. Het afschalen van zorg neemt gevaarlijke vormen aan, aanrijtijden naar ziekenhuizen worden langer en het aantal bedden smelt als sneeuw voor de zon”, aldus Durlacher, die van B&W Hilversum eist dat zij in regioverband gaat pleiten voor (tijdelijk) behoud van het ziekenhuis. “We hebben een schreeuwend tekort aan zorgpersoneel, onderzoek of er bij het Tergooi-ziekenhuis behouden kan blijven en of er ook een opleidingscentrum voor verzorgend personeel gecreëerd kan worden.”

Vragen van BVNL aan de Minister van Volksgezondheid en de Staatssecretaris van Asiel inzake het ombouwen van ziekenhuizen tot asielwalhalla’s:

1) Bent u bekend met het bericht inzake de komst van asielzoekers naar leeg Tergooi-ziekenhuis

2) Deelt u de mening dat het onwenselijk is om ziekenhuizen te sluiten terwijl de bevolking groeit, er sprake is van vergrijzing en een toenemende zorgvraag? Zo ja, wilt u het Tergooi-ziekenhuis behouden en de komst van asielzoekers in het lege ziekenhuis in Blaricum voorkomen? Graag een gedetailleerd antwoord. 

3) Deelt u de mening dat het ondemocratisch is dat niemand in Blaricum heeft kunnen stemmen voor of tegen de opvang van asielzoekers? Zo ja, wilt u ophouden met dwang en drang bij de opvang van asielzoekers? Graag een gedetailleerd antwoord. 

Vragen van het lid Durlacher aan het college van burgemeester en wethouders inzake het ombouwen van het Tergooi-ziekenhuis tot een asielwalhalla:

1) Bent u bekend met het bericht inzake de komst van asielzoekers naar leeg Tergooi-ziekenhuis

2) Deelt u de mening dat het onwenselijk is om ziekenhuizen te sluiten terwijl de bevolking groeit, er sprake is van vergrijzing en een toenemende zorgvraag? Zo ja, wilt u zich in regioverband inzetten om het  Tergooi-ziekenhuis (tijdelijk) te behouden en de komst van asielzoekers in het lege ziekenhuis in Blaricum voorkomen? Graag een gedetailleerd antwoord. 

3) Wilt u zich uitspreken tegen dwang en drang bij de opvang van asielzoekers? Graag een gedetailleerd antwoord. 

4) Bent u bekend met het feit  dat we een schreeuwend tekort aan zorgpersoneel hebben? Zo ja, wilt u in regioverband onderzoeken of er bij het Tergooi-ziekenhuis, al dan niet tijdelijk, ook een opleidingscentrum voor verzorgend personeel gecreëerd kan worden? Graag een gedetailleerd antwoord.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.