BVNL in het Hoogheemraadschap Delfland: “De Pijp afsluiten bij hoogwater Scheveningen!”

Richard de Mos maakt zich zorgen om de waterkering bij Scheveningen. De kade van de Scheveningse haven is donderdagavond ondergelopen. Op foto’s is te zien dat het water op de Dr. Lelykade tot aan de trappen van restaurants staat en bij sommige restaurants is forse behoorlijke waterschade ontstaan. De Mos wijst erop dat ondernemers en bewoners al langer kenbaar maken dat het water voor problemen zorgt.

De Mos, namens BVNL waterschapsbestuurder bij het Hoogheemraadschap van Delfland en namens Hart voor Den Haag raadslid in de Haagse gemeenteraad, stelt in beide gremia voor om bij hoogwater in de toekomst De Pijp af te sluiten. “De Pijp is de verbinding tussen de Eerste en de Tweede Haven en dankt de naam aan de kleine dwarsdoorsnede. De doorgang was oorspronkelijk ontworpen als sluis en daarom ligt er op de bodem een betonnen drempel. Kan deze in de toekomst weer dicht bij hoogwater, zodat we de Tweede Haven kunnen beschermen?” vraagt De Mos zich niet voor het eerst af.

Vierde haven
Daarnaast wil De Mos de langetermijnvisie van zowel het Haagse stadsbestuur als het Hoogheemraadschap van Delfland weten bij het beschermen van Scheveningen en de stad tegen hoog water. “De aanleg van een vierde haven zou op termijn ook kunnen bijdragen aan een veiligere waterkering”, aldus De Mos, die zowel het college van B&W als het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden vraagt om een visie voor de langere termijn.

Het lid De Mos (BVNL) wil, als bedoeld in artikel 4.27 van het Reglement van Orde VV en commissies Delfland, vragen stellen inzake het vollopen met water van de straten rondom de Scheveningse haven.

1) Bent u bekend met het nieuws dat de straten rondom de Scheveningse haven, niet voor eerst, zijn volgelopen met water?

2) Deelt u de zorgen van bewoners en ondernemers dat zonder ingrijpen over een aantal jaren overstromingen richting woongebied zullen plaatsvinden? Graag een gedetailleerd antwoord.

3) Klopt het dat het Hoogheemraadschap van Delfland eens in de twaalf jaar de waterkering toetst met een door het Rijk vastgesteld Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium? Zo ja, hoe zag de laatste check eruit? Zo nee, wat kunt u ons vertellen over het toetsen van de waterkering? Graag een gedetailleerd antwoord.

4) Klopt het dat de Pijp de verbinding tussen de Eerste en de Tweede Haven is en dat de doorgang oorspronkelijk was ontworpen als sluis en er daarom op de bodem een betonnen drempel ligt? Zo ja, kan deze in de toekomst weer dicht bij hoogwater? Graag een gedetailleerd antwoord, waarin duidelijk naar voren komt wat er nodig is om de Pijp bij hoogwater af te kunnen sluiten.

5) Klopt het dat de aanleg van een vierde haven op termijn ook zou kunnen bijdragen aan een veiliger waterkering? Graag een gedetailleerd antwoord, waarin duidelijk naar voren komt wat er nodig is voor de aanleg van een vierde haven die op termijn zou kunnen bijdragen aan een veiliger waterkering.

6) Welke korte termijnmaatregelen kunt u nemen inzake hoogwater op Scheveningen? Graag een gedetailleerd antwoord.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.