BVNL Haarlem opent meldpunt vocht- en schimmelwoningen

Met enige regelmaat ontvangt BVNL signalen dat er ook in Haarlem vocht- en schimmelwoningen zijn. Fractievoorzitter Joey Rademaker heeft daarom voor huurders van sociale huurwoningen met grote schimmelproblematiek een meldpunt geopend.

Gezondheidsrisico’s 
Vocht en schimmel in woningen kunnen ernstige gevolgen hebben voor de luchtwegen. “Wanneer mensen lange tijd in een schimmelwoning zitten, zonder dat daar iets aan gedaan wordt, zijn de gezondheidsrisico’s aanzienlijk”, stelt het BVNL-raadslid. “Via het mailadres meldvochtenschimmel@bvnl.nl kunnen mensen hun klachten bij ons kenbaar maken, zodat BVNL deze op de politieke agenda kan zetten.” 

Groot, sluimerend probleem
Middels het meldpunt hoopt BVNL Haarlem in kaart te kunnen brengen hoe groot de problematiek daadwerkelijk is. De partij vermoedt dat het weleens een groot sluimerend probleem kan zijn. “In steden als Den Haag en Rotterdam zijn er honderden tot duizenden bewoners die in hun woningen last van schimmelproblematiek hebben”, aldus Rademaker. 

Verantwoordelijkheid van woningcorporaties
Bij voldoende meldingen gaat BVNL er bij het college van burgemeester en wethouders op aandringen de schimmelproblematiek met voorrang aan te pakken. Rademaker: “Hoewel het in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de woningcorporaties is, kan het college eventueel de druk opvoeren. Mensen onder deze omstandigheden laten wonen is inhumaan. Corporaties die dit probleem niet serieus willen oplossen moeten worden aangepakt, onder andere via prestatieafspraken met de gemeente.”

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.