Weer een nieuw AZC op komst, BVNL vraagt opheldering over opvanglocatie in Alphen

Wybren van Haga stelt Kamervragen over het bericht dat er ‘zo snel als mogelijk’ een asielzoekerscentrum op bedrijventerrein Hoorn-West in Alphen aan den Rijn komt. Hiertoe is een overeenkomst gesloten tussen de gemeente Alphen en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers. Het gaat om maximaal vierhonderd vluchtelingen, voor een periode van vijf jaar. Dit AZC komt direct naast een al bestaand centrum waar zo’n 200 Poolse arbeidsmigranten en Oekraïense vluchtelingen zitten én een gevangenis met 1100 gedetineerden.

“Hoe kun je het verzinnen om dat allemaal bij elkaar te stoppen? Het regent bij onze fractie mailtjes van bezorgde bewoners, die a) nooit voor een grootschalig asielzoekerscentrum hebben gestemd en b) daarover zeer grote zorgen hebben”, aldus Van Haga, die van bewoners vernomen heeft dat er geen structureel overleg is geweest met de bewoners en de aangrenzende bedrijven op het bedrijventerrein. Ook de gevangenis en de bestaande locatie voor arbeidsmigranten weten van niks. “Dat is toch niet hoe onze democratie moet werken? En waarom staat burgemeester Spies aan de verkeerde kant? Zij zou moeten kiezen voor het dienen van de belangen van de inwoners van Alphen, voor wie zij burgemeester is!” 

Bewoners waarschuwen voor ernstige overlast en veiligheidsproblemen. Verder zijn voorzieningen zoals onderwijs, openbaar vervoer, winkelen en recreatie nauwelijks voorhanden. Van Haga: “Er moet een einde komen aan deze vorm van dwang en drang, waar bewoners en andere betrokkenen volledig buitenspel worden gezet. Ik zal het kabinet daar middels Kamervragen toe oproepen.”

Absorptievermogen 
BVNL wijst erop dat het absorptievermogen van wat Nederland qua asielzoekers aankan is bereikt. “Daarom pleit BVNL voor een asielstop, het opzeggen van het Vluchtelingenverdrag uit 1951, het uitzetten van veiligelanders en asielzoekers die de wet overtreden en het invoeren van grenscontroles.”

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.