Kabinet wil dwang bij opvang asielzoekers. BVNL vraagt spoeddebat aan

Staatssecretaris Eric van der Burg heeft aangekondigd dat gemeenten gedwongen gaan worden om asielzoekers op te vangen. Voor BVNL is dit onacceptabel. Ons land is al overvol. Mensen die hier niets te zoeken hebben, moeten weg. Daarom heeft BVNL een spoeddebat aangevraagd.

Nieuw dieptepunt
Het al jaren voortdurende asielzoekersprobleem dat Nederland teistert, bereikt een nieuw dieptepunt. Het kabinet gaat zich – zoals inmiddels de algehele modus operandi lijkt te zijn – bedienen van dwang bij de opvang van mensen uit het buitenland. Staatssecretaris Eric van der Burg heeft aangekondigd dat gemeenten binnen afzienbare tijd zullen worden gedwongen om asielzoekers op te vangen. Let wel: het gaat hier dan dus niet om échte Europese vluchtelingen, zoals mensen die vluchten voor het oorlogsgeweld in Oekraïne. Die opvang verloopt namelijk prima. “Over de opvang van Oekraïeners maak ik me absoluut geen zorgen,” aldus Van der Burg vandaag in de Telegraaf. Het zijn de ‘gewone’ asielzoekers die geen plek meer kunnen krijgen in ons toch al uit zijn voegen barstende land. Kortom: voor de mensen die hier eigenlijk niets te zoeken hebben, maar wel graag willen profiteren van de Nederlandse privileges. Privileges, die vele van onze eigen mensen nauwelijks meer kunnen krijgen.

Olifant in de kamer
Nederland piept en kraakt al jaren onder de enorme druk die de nimmer aflatende stroom asielzoekers legt op onze maatschappij. Inmiddels staat ons sociale stelsel op instorten. Nederlanders kunnen nergens meer wonen, de zorg is peperduur geworden en de wachtlijsten ellenlang. Ons onderwijs holt achteruit door de overvolle klassen en de nivellering van het niveau en de criminaliteit neemt zienderogen toe. We betalen ons blauw aan uitkeringen en subsidies voor asielzoekers, die niet werken en dus niets bijdragen. Het kan zo niet langer. Het kabinet moet onder ogen zien dat de olifant in de kamer inmiddels niet alleen dwars door de spreekwoordelijke porseleinkast is gelopen, maar ook de rest van de kamer kort en klein heeft geslagen. Het is tijd om eindelijk te benoemen wat er nou eigenlijk aan de hand is: Nederland is vol. Dat is niet politiek incorrect, dat is niet anti-inclusief, dat is niet ‘extreem-rechts’, racistisch, of egoïstisch. Het is simpelweg: de waarheid.

Geen zoete inval
BVNL deelt de visie van oud-CBS-hoofddemograaf Jan Latten, die stelt dat telkens weer andere wereldwijde brandhaarden nieuwe vluchtelingenstromen veroorzaken. Dat heeft ingrijpende gevolgen voor de leefsituatie in Nederland. “De woningnood is met een gat van miljoen huizen gigantisch. In de grote steden leidt overbewoning tot onleefbare situaties. Er moet snel een stringent immigratiebeleid komen,” aldus Van Haga.

Gelukszoekers en uitgeprocedeerde asielzoekers moeten worden uitgezet. Mensen die hier alleen maar komen op zoek naar een beter leven, moeten tegen worden gehouden bij de grens. Het kan niet zo zijn dat onze eigen mensen in hun eigen land niet meer fatsoenlijk kunnen leven, omdat mensen uit andere landen alles op souperen. Nederland is geen zoete inval. En het leven van veel Nederlanders zelf is inmiddels behoorlijk zuur geworden.

In het vliegtuig zegt men niet voor niets: zet eerst uw eigen zuurstofmasker op, voordat u anderen probeert te helpen. En Nederland snakt naar adem. Ons land zit al jarenlang danig in de verdrukking en inmiddels krijgen we echt bijna geen lucht meer. Wij kunnen niet iedereen helpen. Dat moeten we ook niet willen. Gemeenten dwingen mensen op te vangen, terwijl onze eigen kinderen geen huis meer kunnen krijgen en de hardwerkende Nederlander failliet gaat, omdat de belastingdruk om ons sociale stelsel nog gefinancierd te krijgen torenhoog wordt, is absurd. Sterker nog, het is discriminatie en volksverwaarlozing. Dat is niet in het belang van Nederland.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.