BVNL over asieloverlast in Ter Apel: “Stelen tijdens asielprocedure is enkele reis terug.”

Het Groningse dorp Ter Apel gaat gebukt onder enorme overlast die sommige asielzoekers veroorzaken. BVNL Provinciale Statenlid Robert Pestman uit Groningen heeft genoeg van dit soort praktijken in zijn gemeente.

“Het is toch te gek voor woorden dat de lokale ondernemers enorm veel last hebben van winkeldiefstallen en andere vormen van overlast, zoals openbare dronkenschap”, stellen Wybren van Haga en zijn Groningse Statenlid Robert Pestman. “Asielaanvragers die hier stelen als de raven of andersoortige overlast veroorzaken, dienen direct een enkele reis terug te krijgen.”

Van Haga stelt vragen aan de staatssecretaris belast met de opvang van asielzoekers: 
1) Bent u bekend met het bericht ‘Het is even niet zo leuk in overvol Ter Apel: ‘De rest van Nederland laat ons in de steek’? 
2) Kunt u reflecteren aan het artikel en aan het feit dat inwoners en ondernemers in Ter Apel zich door u in de steek gelaten voelen?
3) Wat vindt u van het feit dat asielaanvragers zich met enige regelmaat schuldig maken aan winkeldiefstallen en andersoortige vormen van overlast, zoals openbare dronkenschap?
4) Deelt u de mening dat bij asielzoekers die zich schuldig maken aan diefstal de asielaanvraag per direct gestopt moet worden en dat zij per direct terug moeten naar het land van herkomst? Zo ja, graag de cijfers van het aantal uitgezette asielzoekers die na diefstal hebben moeten terugkeren. Zo neen, hoe legt u de ondernemers in Ter Apel uit dat u niets doet tegen de stelselmatige overlast die zij van sommige asielzoekers ondervinden? 

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.