BVNL Algemene Leden Vergadering

Op zaterdag 16 maart 2024 organiseert BVNL haar derde Algemene Leden Vergadering. Deze bijeenkomst staat in het teken van de Europese Parlementsverkiezingen, waarvoor Nederland op donderdag 6 juni naar de stembus gaat. BVNL is voornemens deel te nemen aan deze verkiezingen.

Op de Algemene Leden vergadering zal BVNL onze deelname, de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma ter vaststelling voorleggen aan de leden. Het bestuur zal daarnaast de leden kort bijpraten over de koers en de toekomst van BVNL. Leden zijn van harte uitgenodigd om deze bijeenkomst bij te wonen.

U vindt de relevante stukken zsm op deze pagina.

Programma:

14.30 uur: inloop, 15.00 uur: start ALV

1. Opening en welkom

2. Mededelingen en ingekomen stukken

3. Terugblik 2023, koers en toekomst BVNL

4. Verslagen (BVNL, Da Vinci, International, Jong BVNL)

5. Kandidatenlijst Europese Verkiezingen 2024

6. Verkiezingsprograma Europese Verkiezingen 2024

7. Rondvraag

8. Afsluiting ALV

17.00 uur: Borrel

Locatie: Reinaldapad 10, 2033 SX, Haarlem

Deze Algemene Leden Vergadering is alleen toegankelijk voor leden van BVNL. Bij binnenkomst wordt gecontroleerd of u lid bent.

Pers is welkom op vertoon van een perskaart.

Download hier de stukken:

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.