Belang van Nederland eist keiharde garanties Rutte inzake opvangen van zo min mogelijk vluchtelingen uit Afghanistan

Nadat premier Mark Rutte heeft gesteld om zo min mogelijk vluchtelingen uit Afghanistan naar Nederland te willen halen, eist Belang van Nederland de daarbij behorende daadkracht. “Want hoewel de premier graag doet aan mooipraterij, is op diverse plaatsen in het land allang besloten om tóch vluchtelingen op te vangen. Iets waar een groot deel van de Nederlandse bevolking helemaal niet op zit te wachten,” aldus BVNL-voorman Wybren van Haga, die het met de premier eens is dat Afghanen die geen enkele band met ons land hebben, niet zomaar hier kunnen komen. Zij moeten worden opgevangen in de eigen regio.

Maar terwijl Rutte voor de zoveelste keer voor bühne mooie praatjes heeft, zijn tal van gemeenten op verzoek van het Rijk allang op zoek naar plekken om Afghaanse vluchtelingen op te kunnen vangen. “Het verzoek van het Rijk aan gemeenten staat haaks op de woorden van de premier”, aldus Van Haga, die stelt dat de internationale gemeenschap heeft gefaald en Afghanistan heeft teruggegeven aan de terreur van de Taliban. “Vluchtelingen moeten geholpen worden, maar wel door opvang in de eigen regio. Daar moet de internationale gemeenschap, dus ook Nederland, financieel voor aan de lat staan. Maar Belang van Nederland vindt dat het absorptievermogen van ons land is bereikt en is dan ook tegen het opvangen van Afghaanse vluchtelingen.”

Belang van Nederland wijst daarbij ook op de onder druk staande leefbaarheid, de enorme woningnood, de schaarse ruimte en de jarenlange wachtlijsten voor een sociale huurwoningen, welke voornamelijk door aanhouden immigratie worden veroorzaakt. “Met dat in het achterhoofd, kan ons land een nieuwe vluchtelingenstroom simpelweg niet aan. Daarbij komt de opvang altijd terecht in de zwakke en al overbelaste wijken in de grote, waar de problemen al talrijk zijn. Tijd voor daadkracht bij de premier dus”, aldus Van Haga.

Kamervragen van het lid Van Haga aan de minister-president aangaande zijn uitspraken om zo min mogelijk vluchtelingen uit Afghanistan op te vangen

1) Bent u bekend met de berichten ‘Rutte: zo min mogelijk vluchtelingen uit Afghanistan naar Nederland’ (1) en ‘Den Haag zoekt locaties om op korte termijn Afghaanse vluchtelingen op te vangen’ (2)?

2) Kunt u, met cijfermatige onderbouwing, duiden wat u heeft bedoeld met uw uitspraak ‘zo min mogelijk vluchtelingen uit Afghanistan naar Nederland halen’?

3) Hoe kan het dat u spreekt over ‘zo min mogelijk vluchtelingen uit Afghanistan naar Nederland halen’, maar dat tal van gemeenten op verzoek van het Rijk allang op zoek zijn naar plekken om Afghaanse vluchtelingen op te kunnen vangen? Deelt u de mening dat uw uitspraken haaks staan op overheidsbeleid? Graag een toelichting

4) Deelt u de mening van Belang van Nederland dat het absorptievermogen van ons land is bereikt en we het opvangen van een nieuwe vluchtelingenstroom helemaal niet aankunnen? Zo neen, hoe reageert u dan op de onder druk staande leefbaarheid, de enorme woningnood, de schaarse ruimte en de jarenlange wachtlijsten voor een sociale huurwoningen, welke voornamelijk door aanhoudende immigratie zijn gecreëerd?

(1) https://www.telegraaf.nl/nieuws/1464883012/rutte-zo-min-mogelijk-vluchtelingen-uit-afghanistan-naar-nederland

(2) https://www.omroepwest.nl/nieuws/4446498/den-haag-zoekt-locaties-om-op-korte-termijn-afghaanse-vluchtelingen-op-te-vangen

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.