Stageplaats bij de Tweede Kamerfractie van BVNL

BVNL is op zoek naar een stagiair in de Tweede Kamer

Stage | Den Haag

Wie zoeken we?

Wil jij stage lopen bij de Tweede Kamerfractie van Belang Van Nederland/Groep van Haga? Dat kan! Wij zijn op zoek naar een student die stage komt lopen bij ons beleidsteam. Het betreft een meeloopstage, eventueel in combinatie met een onderzoek naar een in overleg nader te bepalen politiek relevant onderwerp. Team beleid is verantwoordelijk voor de voorbereidingen van het inhoudelijke Kamerwerk, zoals plenaire debatten, commissiedebatten, wetgevingsoverleggen, rondetafelgesprekken en technische briefings. Denk bij jouw werkzaamheden aan het schrijven van beleidsnotities, moties, initiatiefnota’s en persberichten en het leveren van input voor de inbreng van Belang Van Nederland/Groep Van Haga in het debat.

Wat vragen wij van jou?

Wat kun je van ons verwachten?