Dick Kooij BVNL-lijsttrekker Provinciale Statenverkiezingen Zuid-Holland, kieskring Den Haag

Oud-waterschapsbestuurder Dick Kooij wordt bij de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2023 lijsttrekker van BVNL in Zuid-Holland. Kooij was werkzaam in de financiële dienstverlening en was eerder bestuurslid bij het Hoogheemraadschap van Rijnland namens de fractie ‘Agrarisch en Bedrijven’.

“Een stem op BVNL is straks een stem op het volledig schrappen van het huidige stikstofbeleid. Het beleid rammelt aan alle kanten en is niet gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwd onderzoek. Dat boerenbedrijven worden uitgekocht, of zelfs dreigen te worden onteigend is voor BVNL Zuid-Holland onbespreekbaar. De huidige woningnood kan niet worden opgelost door het idiote stikstofbeleid”, aldus Kooij. “Verder moeten de voorrangsregels voor statushouders worden geschrapt en dwang en drang op het opvangen van asielzoekers moet van tafel.”

Daarnaast keert BVNL Zuid-Holland zich fel tegen wind- en zonneparken. Onder andere voor het beschermen van de visserij. “Windmolens veroorzaken overlast voor natuur en gezondheid, zijn horizonvervuilend, slecht afbreekbaar en belasten het stroomnet met wiebelstroom. Het vol leggen van vruchtbare landbouwgrond met zonneparken om onrealistische ambities te halen is dom. Er is voldoende ruimte op daken van huizen en bedrijven voor zonnepanelen. Zonnepanelen op daken, koeien in de wei. En zet ook eindelijk eens in op kernenergie.”

Energierekening compenseren en regionale economie versterken
BVNL wil niet alleen voor burgers compenseren voor de hoge energierekening, maar komt ook op voor de middenstand in Zuid-Holland. Kooij: “Denk aan al die energie-intensieve bedrijven, zoals tuinders/kwekers, vissers, bakkers en slagers die nu geen enkele steun krijgen en op omvallen staan.” De regionale economie van Zuid-Holland moet worden versterkt. “Er moet meer aandacht komen voor het versterken van het MKB, meer natuurgebied ten behoeve van recreatie, inzet op groei en bedrijvigheid bij bijvoorbeeld Rotterdam/The Hague AirPort en in het Rotterdamse havengebied.” Kooij hecht daarnaast groot belang hecht aan doorstroom en de verkeersveiligheid op provinciale wegen.

Wybren van Haga roemt Kooij om zijn ervaring en dossierkennis. “Dick heeft zijn sporen in de Waterschappen verdiend. Samen met onze andere lijsttrekkers in Zuid-Holland zullen we met een sterke kandidatenploeg en een voor de provincie op maat geschreven verkiezingsprogramma komen. We gaan voor tenminste drie zetels.”