Kandidaat 37 op de lijst

Roos Eradus

Oegstgeest

Waarom ik kandidaat ben:

Als BVNL-kandidaat ben ik vastbesloten om een positieve verandering te bewerkstelligen in Nederland. Mijn visie, gebaseerd op rechtvaardigheid en empathie, omvat zes kernwaarden die mij leiden in mijn politieke carrière. Ik geloof sterk in eerlijke beloning voor werk, toegankelijke huisvesting, duurzame energie, efficiënte zorg, vernieuwend onderwijs en de bescherming van privacy en individuele identiteit. Mijn verzet tegen digitalisering en mijn inzet voor het behoud van individuele uniekheid weerspiegelen mijn vastberadenheid om vrijheid en privacy in onze moderne samenleving te waarborgen. Als kandidaat voor BVNL wil ik samen met u streven naar een beter Nederland, waar gelijkheid, rechtvaardigheid en bescherming van individuele identiteit en privacy centraal staan.

Biografie

Voor Een Toekomst Die Telt

Hallo allemaal! Ik ben Rozemarijn Eradus, maar je kunt me Roos noemen. Als toegewijde moeder van twee volwassen kinderen en met 24 jaar ervaring als verpleegkundige en orthomoleculair darmtherapeut, heb ik geleerd om Out of the box te denken, problemen holistisch te benaderen en altijd te zoeken naar mogelijkheden en oplossingen.

In mijn werk in de zorgsector, met ouderen en nu ook met asielzoekers, zie ik de uitdagingen waar onze samenleving voor staat. De stijgende kosten, jarenlange onzekerheid en tekorten in de gezondheidszorg vragen om serieuze aanpak. Ik geloof in eenvoudige en effectieve oplossingen. Laten we de bureaucratie doorbreken die vaak
leiden tot inefficiëntie en vertragingen. Laten we werken aan een systeem dat vooruitgang stimuleert en groepen in nood ondersteunt.

Mijn Kernpunten:
- Werken moet lonen, ook meer werken: Laten we een samenleving creëren waar
hard werken beloond wordt. Werk moet niet alleen in financieel opzicht lonend zijn,
maar ook in persoonlijke voldoening en groeikansen.
- Betaalbare woningen voor Nederland: Ieder individu verdient een veilig en
betaalbaar dak boven zijn hoofd. Ik zal strijden voor beleid dat betaalbare huisvesting voor iedere Nederlander mogelijk maakt.
- Duurzame energie dat betaalbaar is en werkt voor de economie: Laten we
slimme investeringen doen in duurzame energiebronnen die niet alleen goed zijn
voor het milieu, maar ook voor onze economie. Als het betaalbaar en praktisch is, moeten we streven naar groene energie.
- Geld naar echte zorg, niet naar management in zorg: Onze zorg moet gericht zijn
op mensen, niet op bureaucratie en management. Laten we investeren in echte
zorgverleners, zodat iedereen de hoogwaardige zorg krijgt die ze nodig hebben en verdienen.
- Onderwijs weer gericht op leren: Laten we ons onderwijssysteem herstructureren
zodat het weer draait om leren en de ontwikkeling van vaardigheden. We moeten
onze jongeren voorbereiden op de toekomst door hen een solide en praktische
educatie te bieden.
- Bescherming van Privacy en Unieke Identiteit: Ik geloof in het behoud van onze individuele uniciteit en het recht op privacy. We moeten voorkomen dat we onze identiteit verliezen als land binnen Europa en als individu binnen ons land. Tegen de uniformiteit en digitale identificatie, vind ik dat iedereen uniek moet blijven en het recht op privacy moet behouden.

Mijn Visie:
Ik sta voor een duidelijke, rechtvaardige en empathische aanpak in een liberale
samenleving waarin elke stem telt en een positieve bijdrage wordt verwacht. Laten we samenwerken om deze uitdagingen aan te pakken en te streven naar positieve
verandering. Ik ben dankbaar voor jullie steun en kijk ernaar uit om samen met jullie aan de slag te gaan voor een Nederland waarin iedereen kan floreren. Samen bouwen we aan een toekomst die telt!ONZE MISSIE

BVNL is een economisch rechtse partij die de goede kanten van barmhartig kapitalisme omarmt. BVNL is klassiek liberaal en vecht voor de vrijheid van het individu. BVNL is tevens cultureel conservatief: wij willen ons mooie Nederland en de daarbij behorende unieke Nederlandse tradities en cultuur intact houden.